PREDSTAVITEV PROJEKTA

LIFE CEPLAFIB – Predelava odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v nove kompozitne materiale za proizvodnjo embalažnih, avtomobilskih in gradbenih komponent

Osrednji cilj projekta CEPLAFIB sledi ideji preoblikovanja dveh snovnih tokov odpadnih komunalnih surovin – plastične embalaže in časopisnega papirja v nove materialne komponente za oblikovanje kompozitnih reciklatov, ojačanih s celuloznimi vlakni, ki jih bo mogoče uporabiti v visokotehnoloških proizvodnih aplikacijah avtomobilske, embalažne in gradbene industrije. Projekt CEPLAFIB v tem kontekstu sledi modelu krožnega gospodarstva s ciljem zvišanja stopnje recikliranja odpadnih produktov za 40 %, emisije toplogrednih plinov pa v primerjavi z zdajšnjimi  dejavnostmi recikliranja zmanjšati za 40 %. Vodilni partner projekta je TECOS (Slovenija), ob sodelovanju preostalih 5 partnerjev iz 4 EU držav:  Adria Mobil in Omaplast (Slovenija), Aitiip (Španija), Ecopulp (Finska) in ITB inštitut (Poljska). Projekt se je zaključil 2021 in je bil vrednostno ocenjen na 1,8 milijona evrov.

Ena izmed glavnih prednosti med-partnerskega sodelovanja na projektu CEPLAFIB je prenos krožnega modela v obstoječe proizvodne linije pri industrijskih partnerjih, saj začrtani cilji ne zahtevajo visokih naložb v tehnološko opremo in izvajanja preliminarnih bazičnih raziskav. Podjetje OMAPLAST razpolaga s strojnim parkom za pripravo recikliranih granulatov, ADRIA z znanjem tehnološko opremo potrjevanja novih materialov za izdelke v karavaning sektorju, ECOPULP z lastno proizvodnjo orodij za termoformiranje in preoblikovalnih preš za vroče stiskanje. Vloga tehnoloških centrov, AITIIP in TECOS pa je bila v postavitvi in optimizaciji procesnih oken za predelavo novih recikliranih kompozitnih materialov. AITIIP je bil odgovoren partner za tehnologijo predelave z ekstruzijo in termoformiranjem, TECOS pa za tehnologijo predelave z brizganjem. Izdelana so bila prototipna orodja in prvi demonstracijski izdelki iz novih materialov za preizkušanje v industrijsko relevantnih okoljih. Razvili smo podporne distančnike dvojnega dna iz reciklirane odpadne plastike ojačane z vlakni iz starega časopisnega papirja. Ti elementi se vgrajujejo za dvig pohodnega dela od karoserijskega dna pri prenovljeni ediciji avtodomov serije Coral in Matrix podjetja Adria Mobil. Kljub temu, da so izdelani iz recikliranih materialov, se, zahvaljujoč ojačitvenim vlaknom papirja, ponašajo z izjemnimi mehanskimi lastnostmi za nosilnost pohodnega dela in absorbcijo dinamičnih obremenitev med vožnjo. V sklopu projekta smo razvili tudi reciklirane zaščitne pokrove, ki preprečujejo prašno kontaminacijo cevi tekom transporta in hrambe do končnega uporabnika. Ceplafib demonstratorji predstavljajo velik potencial znotraj transportno-embalažnega sektorja. Uporabnost novega kompozitnega materiala poskušamo zdaj uveljaviti tudi v gradbenem sektorju, kjer razvijamo zvočno izolativne panele in dekorativne fasadne plošče. Razvoj protihrupnih panelov temelji na konceptu združevanja reciklirane komunalne plastike in odpadnega časopisnega papirja v sendvič kompozitne strukture, dodano vrednost projekta pa predstavljajo še pisani dekorativni elementi za oblogo fasad, ki smo jih prav tako razvili iz recikliranih odpadkov tekom projekta CEPLAFIB.

ČLAN

  • TECOS - Razvojni Center Orodjarstva Slovenije
  • Kidričeva 25; SI-3000 Celje
  • +386 (03) 490 09 20

Fokusno področje

Sekundarne surovine