PREDSTAVITEV PROJEKTA

Nadgradnja informacijskega sistema za razvoj optimalnega procesa ravnanja z odpadki s pomočjo inovativne platforme

Nadgradnja informacijskega sistema s pomočjo umetne inteligence za natančno dokumentiranje vseh dogodkov na poti od odvoza odpadkov, sortiranja do uporabnikov za vzpostavitev optimalnega krožnega cikla komunalnih odpadkov.

 • Proizvodna podjetja bomo spodbudili k uporabi okolju prijaznih materialov, ki omogočajo enostavno predelavo in reciklažo po poteku uporabe izdelka.
 • 100-% izkoriščenost komunalnih odpadkov in odprava potrebe po sežigalnicah, saj praktično vse komunalne odpadke preoblikujemo v surovine.

Projekt predstavlja razvoj enotnega, celostnega informacijskega sistema, ki omogoča sproten pregled, usmeritev, analizo in optimiziranje načrtovanja vseh aktivnosti sistema.

Dokumentira se vsak dogodek od ponudbe, preko naročila, pogodbe, izvedbe do zaračunavanja aktivnosti:

 • sprotno krajevno in časovno spremljanje vsakega telesnega giba ter uporabe vseh orodij in vgrajenih materialov za vsako aktivnost,
 • sprotna analiza pravilnosti izvedbe aktivnosti oziroma realizacije,
 • sprotno usmerjanje izvedbe preko optimiziranih meril na podlagi analize vseh v preteklosti zajetih dogodkov iste aktivnosti (učenje gibov, uporabe orodij in vgradnih materialov),
 • na koncu delovnega dne natančno planiranje izvedbe vseh aktivnosti z njihovim medsebojnim optimalnim koordiniranjem za naslednji dan,
 • prikaz potrebe po zamenjavi akterja, orodja ali uporabe pomožnega materiala z učinkovitejšim, kar je začetek novega razvoja optimizacije operativne izvedbe,
 • rentabilno uvajanje novega delavca, orodja ali pomožnega materiala kakor tudi uvajanje novega delovnega mesta in rentabilna razporeditev vseh delovnih mest tako, da se zmanjšuje čas manipulacije med njimi, in odprava tako imenovanih ozkih grl,
 • popolna sledljivost vseh odpadkov od povzročiteljev do uporabnikov odpadnih surovin, ki je pogoj in osnovni dokaz okolju prijaznega ravnanja, pravilne izvedbe storitve in pravilnega vrednotenja vseh aktivnosti z vidika opravljenega dela, uporabe sredstev ter pomožnih materialov,
 • pravilna, učinkovita in pregledna vključitev odpadkov v ponovno uporabo, ki edina lahko usmerja okolju varno ravnanje povzročiteljev pri njihovem odlaganju ostankov in odpadkov.

Z razvojem sistema VAČO bomo časovno in krajevno dokumentirali pot vsakega odpadka od odlagalnega prostora pri povzročitelju, preko vozila, mesta za razvrščanje, stiskalnice ali mlina do trgovca ali proizvajalca novega izdelka.

Z uporabo informacijskega sistema vsak naš dobavitelj (povzročitelj) natančno spozna svoje odpadke s foto dokumentiranjem (prejme tudi potrjen evidenčni list MOP), dokumentiran je njegov način odlaganja, ki ga lahko z našo motivacijo spremeni, in vsak naš kupec (predelovalec) se lahko preko video dokumentiranih aktivnosti prepriča o kakovosti zajema in razvrščanja odpadne surovine tako, da pozneje ni nepotrebnih zavrnitev pošiljk (reklamacij). Dodatno dokumentirana aktivnost čistega, preglednega razvrščanja omogoča predelovalcem vzpodbudo za širitev predelave na nove podvrste odpadkov, ki jih prej še niso predelovali.

ČLAN

 • VAČO, d. o. o.
 • Zdolska cesta 11, SI-8270 Krško
 • +386 (0)7 492 08 27

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli