PREDSTAVITEV PROJEKTA

Nadzor nad izpusti v proizvodnji s sodobno tehnologijo FTIR

Sodobna tehnologija FTIR omogoča nadzor nad izpusti v proizvodnji ob zniževanju porabe virov ter prehajanju na obnovljive energijske/surovinske vire in zmanjševanju neizkoriščenih odpadkov.

Monitoring je ena od najboljših razpoložljivih tehnik za preprečevanje, zmanjšanje in odpravljanje onesnaževanja zraka, vode in tal. Monitoring je vključen v direktivo IED.

Klasična plinska analitika (analizator) omogoča hkratno meritev ene do največ nekaj komponent. Sodobna tehnologija FTIR (infrardeča spektroskopija, ki temelji na metodi Fourierjeve transformacije) omogoča hkratno meritev do 50 komponent. Zato se ta merilna tehnika vedno bolj uveljavlja na trgu. Za razliko od klasičnih analizatorjev, kjer posamezen analizator oziroma senzor meri le eno komponento, tehnologija FTIR omogoča sočasno meritev celotnega spektra IR. To pomeni on-line meritev komponent, ki jih s klasično merilno tehniko ne moremo ali pa jih je mogoče meriti zelo omejeno.

Zadnjo uspešno zamenjavo obstoječega emisijskega merilnega sistema z novim emisijskim merilnim sistemom CEMS II e podjetja Gasmet Technologies, ki uporablja sodobno FTIR tehnologijo, so izvedli v cementarni LafargeHolcim, Koromačno, Hrvaška. S tem so cementarni omogočili najmodernejši nadzor nad izpusti pri uporabi alternativnih goriv v proizvodnji.

V podjetju RACI uporabljajo prenosni plinski analizator Gasmet FTIR DX4000 za izvajanje obratovalnega monitoringa. Uporaben je pri sistemih, kjer moramo hkrati trajno meriti več komponent v vročih in vlažnih plinih (npr. H₂O, CO₂, CO, NO, NO₂, N₂O, SO₂, NH₃, CH₄, HCl, HF, H₂CO, različne VOC-e, …). Analizator lahko hkrati meri do 50 plinov.

Gasmet DX4000 se uporablja v kombinaciji s prenosnim sistemom za vzorčenje. Sistem je certificiran pri MCERTS kot alternativna metoda za meritve emisij. Omenjeni sistem koristita Merilni laboratorij RACI pri izvajanju akreditirane dejavnosti, skladne s standardom SIST-TS CEN/TS 17337:2019 in Kontrolni organ RACI za potrebe QAL2 in AST postopkov v okviru SIST EN 14181:2015.

ČLAN

  • RACI racionalizacija procesov zgorevanja, d. o. o.
  • Tehnološki park 24, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 6203 380

Fokusno področje

Trajnostna energija