PREDSTAVITEV PROJEKTA

Pilotna naprava – Resyntex

Nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot surovina za kemično in tekstilno industrijo

Pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnega odpadnega materiala

V sklopu projekta je podjetje IOS leta 2019 postavilo DEMO pilotno napravo, ki stoji na Puhovi ulici 15 v Mariboru. Tukaj izvajajo optimizacijo procesov recikliranja tekstilnih odpadkov (bombaža, volne, PET, PA ter njihovih mešanic). Procese tudi nadgrajujemo za recikliranje plastične in papirne embalaže. Medtem ko je PET depolimerizacija plastičnih in tekstilnih odapadkov že zrela za trg, recikliranje celuloznih in PA odpadkov pa je še vedno v procesu optimizacije.

Demo pilotna naprava je namenjena za recikliranje tekstilnih in plastičnih odpadkov, ki vsebuje dva visokotlačna in visokotemperaturna reaktorja ter en reaktor za encimatsko razgradnjo, ekstrudor ter periferno opremo kot je dozirni sistem za kemikalije, prešo, itd.

Prednosti DEMO pilotne naprave:
– Tekstil, ki ni namenjen za oblačila lahko postane koristen vir za novo kemijsko surovino
– Izboljševanje standardov za industrijsko simbiozo in novimi modeli v krožnem gospodarstvu

ČLAN

Fokusno področje

Sekundarne surovine