PREDSTAVITEV PROJEKTA

POLY KROŽNOST

DEMO PILOTI II – Pilotno demonstracijski projekt: Razvoj inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže (celulozna in plastična) do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin.

Namen projekta POLY KROŽNOST je razvoj inovativnih tehnologij za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva, itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri. Fokusirali se bomo na odpadno embalažo naravnega izvora iz celuloze/ lignoceluloze in sintetično/plastično embalažo (PET, PA, PP, PE, XPE itd.).

Glavni cilj projekta je vzpostavitev novih naprednih krožnih procesov (novi krožni poslovni modeli) za recikliranje odpadne plastične/naravne embalaže, kar lahko izrazito pripomore k povečevanju snovne učinkovitosti in hkrati dodane vrednosti dobljenih produktov. Rezultat projekta se bo odražal v visoko kvalitetnih sekundarnih surovinah za uporabo v novih izdelkih, namenjenih domačemu in globalnemu trgu.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

ČLAN

  • IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
  • Beloruska ulica 7, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 333 56 62, +386 (0)2 333 56 64