PREDSTAVITEV PROJEKTA

Projekt LFIA-REC: Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (covid-19)

Pandemija Covid-19 je povzročila ogromne količine odpadkov iz medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo, med katerimi so tudi hitri testi, ki delujejo na osnovi nanozlata. Velike količine teh testov se zavrže in sežiga. Ob sežigu enega milijona hitrih testov, zavržemo 0,1 gram zlata in 5000 kg plastike, v skupni vrednosti 15.000 €. V projektu bomo hitre teste reciklirali in ločili posamezne komponente z visoko vrednostjo (zlato, plastika), ter jih uporabili kot sekundarni vir.

Projektna vsebina sledi dolgoročnemu cilju akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, ki vključuje zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališčih in povečanje ponovne uporabe in recikliranje odpadkov. Projekt se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v višini 674.873,85 €.

Partnerstvo vključuje visokošolske in raziskovale inštitucije (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Fakulteta za tehnologijo polimerov, IMT Ljubljana), zdravstvene ustanove (UKC Maribor) in industrijske partnerje (Plastika Skaza d.o.o., Surovina d.o.o., Zlatarna Celje d.o.o.) ter s tem zajema celotno vrednostno verigo.

V sklopu projekta bodo razvili in demonstrirali celovit postopek recikliranja hitrih antigenskih testov, ki bo zajemal zbiranje odpadnih hitrih testov, predelave odpadkov v sekundarne surovine in njihovo vključitev v nove izdelke. Razvili bodo namenski separator za ločevanje zmletih hitrih testov v dve frakciji (plastiko in membrane, ki vsebujejo nanozlato).

Plastično frakcijo bodo oplemenitili z dodatki ter jo predelali v plastični granulat, ki se bo uporabil za izdelavo zahtevnih plastičnih izdelkov za aplikacije v elektronski in električni opremi. Iz membran bodo izločili zlato in ga ponovno predelali v zlate nanodelce z uporabo ultrazvočne razpršilne pirolize

S projektom ciljajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki bi nastali pri sežigu, ter doprinesti k prehodu na krožno gospodarstvo z učinkovito uporabo sekundarnih virov. Namen je tudi postaviti primer dobre prakse, kako se lotiti kompleksnejših reciklaž.

ČLAN

  • FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV
  • Ozare 19, SI-2380 Slovenj Gradec
  • +386 (0)2 6204 768