PREDSTAVITEV PROJEKTA

Projekt Phoster

Pridobivanje fosforja in magnezija iz tokov odpadkov za proizvodnjo visoko vrednih obnovljivih gnojil: PHOSTER (ERA-MIN3, Surovine za trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo, Shema financiranja: ERA-NET COFUND)

Gnojila in z njimi povezane dobavne verige, ki temeljijo na primarnih surovinah, veljajo za pomemben izziv glede trajnosti in zanesljivosti oskrbe (glede na cilje trajnostnega razvoja). Podobni izzivi se pojavljajo tudi v uveljavljenih praksah ravnanja z odpadki, ki se vrtijo okoli vse večjega sprejemanja sežiganja blata iz odpadne vode po vsej EU in obsežnega odlaganja stranskih proizvodov rudarjenja. Projekt PHOSTER, ki ga koordinira Politecnico di Milano (Italija), skupaj s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani (Slovenija), Timac Agro Italia (Italija), Magnesitas Navarras (Španija), Greenthesis (Italija) in MM (Italija) se sočasno spopada s temi izzivi in ​​zagotavlja trajnostno, ponovljivo in razširljivo rešitev krožnega gospodarstva (TRL 4) za predelavo sekundarnih mineralov in kovin iz pepela sežganega blata in stranskih proizvodov rudarske industrije za nadomestitev primarnih kritičnih surovin (fosfat, fosfor, magnezij ) v proizvodnji gnojil. Metodologija temelji na integrirani oceni proizvodnega procesa za predelavo končnih izdelkov visoke vrednosti, katere cilj je optimizacija tehnične, ekonomske, okoljske in družbene uspešnosti proizvodnega procesa ter predelanih izdelkov od začetne faze naprej.

Ponovno razvit koncept za pridobivanje kritičnega materiala, na katerega se osredotoča PHOSTER, vključuje soobarjanje fosforja, ekstrahiranega iz enkrat sežganega blata iz čistilnih naprav, in stranskih proizvodov rudarjenja, bogatih z magnezijem, za pridobivanje materiala, bogatega s hranili. Vključeni so vsi relevantni deležniki (tj. proizvajalci in upravitelji odpadkov, rudarska industrija, proizvajalci gnojil, razvijalci tehnologij, strokovnjaki za trajnost). Cilj PHOSTER je (i) razviti novo proizvodno pot za sekundarne vire visoke vrednosti v industriji gnojil, pridobljenih iz tokov odpadkov, (ii) izboljšati okoljsko učinkovitost odlaganja blata iz čistilnih naprav z uvedbo zaprtja krožne zanke s trajnostnim recikliranjem fosforja v prehranjevalna veriga, (ii) izboljšati okoljsko učinkovitost vključenih proizvodnih verig in (iv) ustvariti lokalno ponovljivo krožno dobavno verigo.

 

ČLAN

  • Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  • Tehnološki park 21, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 4771 200

Fokusno področje

Sekundarne surovine