PREDSTAVITEV PROJEKTA

Projekti Predilnice Litija

Predilnica Litija je eden vodilnih evropskih proizvajalcev visokozmogljivih prej in sukancev iz specialnih mešanic naravnih in umetnih vlaken za tehnični in hišni tekstil z različnimi stopnjami ognjevarnosti, odpornosti na obrabo, povečanega udobja ali drugimi funkcionalnimi lastnostmi. Novosti s področja vlaken in tehnologije z lastno inovativnostjo vgrajujemo v svoje preje s ciljem zagotavljati gospodarsko rast ob zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

POVEČANJE PREDILNIH KAPACITET

V letu 2023 so pričeli z izvajanjem projekta Povečanje predilnih kapacitet, ki bo po treh letih izvajanja podjetju omogočil prehod s 4- na 3-izmensko delo v proizvodnji, s čimer bo delovni čas bolj prijazen do zaposlenih, ob ohranitvi količinskega obsega proizvedenih prej za zagotavljanje potreb kupcev in ohranitvi delovnih mest. Naložba bo imela pozitivne vplive na poslovanje podjetja tudi z vidikov trajnostnega ravnanja, digitalizacije in robotizacije. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO).

Projekt sofinancira Evropska unija iz sklada Next Generation EU in je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost v okviru evropskih sredstev.

LASTNA SONČNA ELEKTRARNA

Predilnica Litija je uspešno izvedla projekt izgradnje lastnega sončne elektrarne. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Kohezijski sklad Evropske unije v skladu pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije.

RAZVOJ TEHNIČNIH TEKSTILIJ IZ RECIKLIRANIH VLAKEN

Projekt Razvoj tehničnih tekstilj iz recikliranih vlaken izvajajo v sodelovanju s podjetjem Tekstina. Cilj projekta je razširitev trajnostnih praks na področju tehničnih tekstilij, pri čemer ima Predilnica Litija nalogo razvijati mešanice recikliranih in bioosnovanih vlaken za izdelavo zaščitnih oblačil. V okviru projekta razvite tekstilije ne bodo potrebovale dodatnih procesov plemenitenja in barvanja. Projekt bo tako preko zmanjšanja količine procesnih odpadkov ter zmanjšane porabe vode in barvil pri izdelavi tkanin zmanjšal ogljične odtise obeh podjetij in pozitivno vplival na ohranjanje naravnih virov. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (RRI-NOO-36119725-94 reciklirana vlakna).

Projekt sofinancira Evropska unija iz sklada Next Generation EU in je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost v okviru evropskih sredstev.

ČLAN

  • PREDILNICA LITIJA, d. o. o.
  • Kidričeva cesta 1, SI-1270 Litija
  • +386 (0)1 8990 200