PREDSTAVITEV PROJEKTA

Ozaveščanje o pomembnih vidikih krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja

Letno izvedemo več kot 10 izobraževalnih dogodkov, usmerjenih v krožno gospodarstvo. Vsebinsko se dogodki prepletajo z naslednjimi pomembnimi temami: ravnanje s posameznimi odpadki, primeri dobrih krožnih praks, stališča in videnja kompetentnih strokovnjakov, s katerimi vplivamo na ozaveščanje v smeri krožnega gospodarstva. Naše tradicionalne konference Okolje in odpadki se vsako leto udeleži okrog 100 vrhunskih strokovnjakov in odgovornih oseb s področja trajnostnega razvoja.

Izobraževanja in publikacije so usklajene z aktualno zakonodajo in prilagojene potrebam podjetij oziroma institucij. Uredniki in avtorji naših storitev so vrhunski slovenski strokovnjaki, aktivni v gospodarstvu, javnem sektorju in v strokovnih združenjih. Njihovo znanje in praktične izkušnje prinašajo uporabnikom naših storitev najnovejši know-how in obsežno pomoč pri doseganju poslovnih ciljev.

DOGODKI V SODELOVANJU S SRIP – Krožno gospodarstvo

Strokovni ogled predelovalnega obrata v tujini s primerom tuje prakse – junij 2019
Namen dogodka je prikazati odličen primer tuje prakse predelave komunalnega odpadka v nov izdelek.

Zakonodajne spremembe v letu 2019 – oktober 2019
Namen dogodka je podati zakonodajne spremembe in pojasnila zakonodaje ter praktične rešitve za vpeljavo krožnega gospodarstva v prakso.

Strokovna konferenca Okolje in odpadki
Strokovna konferenca se je skozi leta uveljavila kot priložnost za iskanje dragocenih rešitev glede implementacije zakonodajnih zahtev v praksi, za sklepanje novih partnerstev in za še kako koristno izmenjavo izkušenj.
Skupaj s SRIP – Krožno gospodarstvo so bile izvedene naslednje konference:
– 10. strokovna konferenca Okolje in odpadki o zakonodajnih spremembah in primerih krožnih praks – 16. 4. 2019
– 11. strokovna konferenca Okolje in odpadki – 13. 10. 2020
– 12. strokovna konferenca Okolje in odpadki: Okoljska zakonodaja, krožne poslovne prakse in možnosti financiranja – 26. 11. 2021
– 13. strokovno konferenco Okolje in odpadki – Aktualna okoljska zakonodaja in krožne poslovne prakse – 24. 11. 2022. 

Cilj dogodkov je :

  • ozavestiti udeležence o pomembnih vidikih krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja,
  • odpreti diskusijo glede določenih aktualnih tem,
  • informirati in promovirati člane SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
  • približati udeležencem primere dobrih praks,
  • soustvarjanje okolja za večjo tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitost tehnologij, procesov in podjetij pri doseganju trajnostnega razvoja v celotnem življenjskem ciklu,
  • prispevati k povezovanju različnih deležnikov, gospodarskih subjektov, izobraževalno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij, države in drugih zainteresiranih v verige vrednosti.

ČLAN

  • Založba Forum Media, d. o. o.
  • Prešernova ulica 1, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 250 18 00

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli