PREDSTAVITEV PROJEKTA

RESYNTEX

Nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot surovina za kemično in tekstilno industrijo

Pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnega odpadnega materiala

RESYNTEX je raziskovalni projekt, katerega cilj je ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva, ki vključuje dva industrijska sektorja, tekstilni ter kemični. Predlagan koncept industrijske simbioze bo omogočil pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnega odpadnega materiala. Projekt obsega strateško zasnovo celotne verige zbiranja ter sortiranja odpadnih tekstilnih materialov z namenom predelave v nove tržne surovine za kemično in tekstilno industrijo.

RESYNTEX sofinancira Evropska skupnost v okviru programa Obzorja 2020 po pogodbi št. 641942.

ČLAN

  • IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o.
  • Beloruska ulica 7, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 333 56 62, +386 (0)2 333 56 64
  • Tekstina, d. d.
  • Tovarniška cesta 15, SI-5270 Ajdovščina
  • +386 (0)5 369 20 00
  • Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
  • Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
  • +386 (0)2 220 75 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine

Spletna stran projekta

www.resyntex.eu