PREDSTAVITEV PROJEKTA

RHODOLIVE

Biovalorizacija odpadnih voda iz oljarn olivnega olja v mikrobne lipide in druge produkte preko fermentacije s kvasovko Rhodotorula glutinis

Odpadna voda oljarn olivnega olja (Olive mill wastewater – OMW) predstavlja pomemben stranski produkt prehrambene industrije mediteranskih držav, ki proizvajajo olivno olje. Odpadna voda, ki ni ustrezno obravnavana, predstavlja veliko okoljsko obremenitev. Po drugi strani je oljarska odpadna voda bogata z organskimi komponentami, ki se jih lahko direktno ekstrahira ali valorizira v biokatalitskem procesu.produkte prek fermentacije Rhodotorula Glutinis.

RHODOLIVE ponuja inovativni krožni bioekonomski način valorizacije omenjenega stranskega produkta prehrambene industrije z uporabo nekonvencionalnih kvasovk s ciljem pridobivanja lipidov, biofenolov in karotenoidov, ki se v končni fazi lahko uporabljajo kot funkcionalni prehrambeni produkti.

ČLAN

  • Kemijski inštitut
  • Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 476 02 10

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

www.rhodolive.com