PREDSTAVITEV PROJEKTA

Retracking

Cilj projekta je pomagati ustvariti ustrezne pogoje, da bi proizvodni sektor projektnega območja od linearnega gospodarstva uspešno prešel na krožno gospodarstvo, s čimer bi naredili korak bližje k uresničitvi Akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, saj bi bil predložen model krožnega gospodarstva za proizvodnjo “sekundarne surovine” iz odpadkov KOV (kompozitov, ojačanih z vlakni).

V pol stoletja dolgi dobi proizvajanja z vlakni ojačanih kompozitov (KOV) je nastalo 80 milijonov ton proizvodov, za katere ob izteku življenjske dobe ni učinkovitih rešitev glede reciklaže. Od začetka 60. let prejšnjega stoletja je v masovni proizvodnji prevladovala proizvodnja izdelkov iz steklenih vlaken, ki so jih zaradi nizkih proizvodnih stroškov uporabljali v različnih industrijskih panogah. Odstranjevanje teh proizvodov ob koncu njihovega življenjskega cikla je sedaj postal problem svetovnih razsežnosti, saj še ni učinkovitega sistema za odstranitev.

Namen projekta Retracking je razviti način upravljanja reciklaže stekloplastičnih odpadkov, ki bo skladen z evropskimi predpisi. Model bo obsegal: identifikacijo odpadne surovine, njeno analizo, proizvodnjo sekundarnih proizvodov. Obenem pa bo vzpostavljena tudi sledljivost stekloplastike skozi celoten cikel reciklaže do proizvodnje sekundarnega proizvoda.

Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Italia-Slovenija.

ČLAN

  • Zavod za gradbeništvo Slovenije
  • Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 280 42 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine

Spletna stran projekta

www.ita-slo.eu/sl/retracking