PREDSTAVITEV PROJEKTA

Slovenski center odličnosti za kmetijske znanosti (SLO-ACE)

Namen projekta je:

  • izboljšati raziskovalno in inovacijsko učinkovitost KIS ter slovenskega kmetijskega sektorja, da bi dosegli konkurenčnost v svetovnem merilu,
  • povečati znanstvene zmogljivosti in omogočiti KIS ter slovenskemu kmetijskemu sektorju vključitev na strateško pot rasti, kar bo zagotovilo dolgoročne priložnosti gospodarskemu ra­zvoju ter bo omogočilo dostop do znanja iz tujine, hkrati s tehnološkimi posodobitvami in povečano mobilnostjo usposobljenih znanstvenikov.

Cilj je ustanoviti slovenski center odličnosti za kmetijske znanosti – pobuda Kmetijskega inštituta Slovenije, danske Univerze Aarhus ter francoskega Nacionalnega inštituta za raziskave v agronomiji. Prva projektna faza, ki je financirana znotraj Okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorje 2020/Horizon 2020, traja leto dni. V tem času pripravljamo na Kmetijskem inštitutu Slovenije poslovni model s sedemletno strategijo delovanja centra odličnosti SLO-ACE. Med načrtovane aktivnosti sodi izgradnja nove infrastrukture, ki bo locirana v Jabljah pri Mengšu.

Temeljna raziskovalna področja skupnega raziskovalno-razvojnega programa v okviru centra odličnosti SLO-ACE, pri katerem bo sodelovalo pet slovenskih raziskovalnih inštitucij in univerz (UNILJ, UNIMB, UNING, NIB, IJS), so osredotočena na rastlinsko pridelavo, sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo ter živinorejo. Področja so med seboj povezana in podprta s skupnimi raziskovalnimi temami, tako na vertikalni kot horizontalni ravni. Tuji partnerski instituciji bosta s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k doseganju znanstvene odličnosti in prenosu dobrih praks v slovensko kmetijstvo.

ČLAN

  • Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
  • Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 280 52 62