PREDSTAVITEV PROJEKTA

SMART CIRCUIT – omogočanje pametnejših, krožnih digitalnih inovacijskih središč za krepitev srednjeevropskega proizvodnega ekosistema v smeri bolj zelene in konkurenčne prihodnosti

Projekt SMART CIRCUIT, ki ga vodi poljski tehnološki park iz Krakowa, skupaj z še 11 partnerji iz Centralne Evrope, med njimi tudi z Razvojnim Centrom Orodjarstva – TECOS, naslavlja prenovo digitalnih središč z krožnim modelom upravljanja, širjenje odličnosti in premoščanje operativnih/strateških vrzeli v državah članicah EU kjer je implementacija digitalnih in krožnih strateških usmeritev nezadostna ali prepočasi odzivna. Skupna vrednost projekta je 2,473,003.00 EUR, so-financiran pa je preko finančnega instrumenta Interreg CENTRAL EUROPE, programske sheme 2021-27. Projekt se bo pričel v tem letu in bo trajal nadaljnjih 36 mesecev.

Proizvodna rast v Srednji Evropi (CE) je prepoznana po visoki porabe surovinskih virov, kopičenju odpadkov in preveliki proizvodnji emisij, zlasti v izbranih vrednostnih verigah (VC) (npr. elektronski panogi/IKT; gradbeništvu; tekstilni industriji). Krožno gospodarstvo (CircEc) je ključno za reševanje teh gospodarskih izzivov in za zapiranje manjkajočih členov v trenutno vzpostavljenih verigah vrednosti. Krožno gospodarstvo je v Centralni Evropi sicer uvrščeno med prioritetne nacionalne strateške načrte, vendar obstaja zaostanek v povezovanju krožnih poslovnih modelov z digitalno preobrazbo proizvodnih procesov in potrebna so dodatna prizadevanja, da bi zaostalim regijam (npr. HR, PL, CZ, SO, HU) pomagali dohiteti in premostiti te vrzeli. Digitalno/tehnološko usmerjeni poslovni modeli (ki jih poganjajo IKT, podatki v oblaku in novi tehnološki podvigi) omogočajo prenovo poslovanja s krožnimi iniciativami in spodbujajo konkurenčno prednost v CE, vendar mešani sistem poslovanja ostaja problematičen. Cilj projekta SMART CIRCUIT je spodbujati prevzem digitalno in tehnološko usmerjenega krožnega modela v proizvodne procese centralne Evrope preko povezanega omrežja središč za digitalne inovacije (DIH). Projekt naslavlja rešitve za hitro testiranje/uvajanje krožnih modelov v proizvodne prakse ter s tem omogoča učinkovit in konkurenčen prehod ključnih verig vrednosti Centralne Evrope v bolj zelene in digitalno podprte Evropske države.

ČLAN

  • TECOS - Razvojni Center Orodjarstva Slovenije
  • Kidričeva 25; SI-3000 Celje
  • +386 (03) 490 09 20

Fokusno področje

Sekundarne surovine