PREDSTAVITEV PROJEKTA

Rešitve na področju krožnega gospodarstva – Kolektor Sisteh

Podjetje Kolektor Sisteh je specializirano za razvoj in izvedbo naprednih tehnoloških rešitev in ponudbo vrhunske tehnološke opreme za različne panoge industrije, energetiko in infrastrukturo.

NAŠE REŠITVE NA PODROČJU KROŽNEGA GOSPODARSTVA

  • Tehnologije za pripravo pitne in tehnološke vode

Uporabljamo sodobne tehnologije priprave pitne vode, ki imajo minimalne škodljive vplive na okolje z zanemarljivo količino uporabe kemikalij: membranska ultrafiltracija, nanofiltracija, reverzna osmoza. Kjer uporaba membranske tehnologije ne omogoča optimalnih rešitev (odstranjevanje železa in mangana, arzena itn. iz globinskih vrtin), uporabljamo tudi klasične metode: koagulacija, usedanje, oksidacija, ozonizacija, filtracija, adsorpcija.

Pri pripravi tehnološke vode glede na zahteve procesa in vhodne karakteristike vode ponujamo ustrezno tehnologijo: reverzna osmoza, mehčanje, nanofiltracija, elektrodeionizacija.

  • Čiščenje odpadnih voda

Pri mehansko-kemijskem čiščenju odpadnih voda uporabljamo naslednje metode: groba filtracija z bobnastimi filtri, flotacija, sedimentacija. Pri membransko-biološkem čiščenju je v uporabi metoda SBR ali MBR, ki omogoča tudi recikliranje prečiščene odpadne vode.

  • Sušilnice blata

Ponujamo uporabo sodobnih tehnologij ravnanja z odpadki. Naša tehnologija predelave odpadkov obsega sistem sušenja blata iz čistilnih naprav, sušenje trdih snovi iz separatorja ter drugih organskih proizvodov itn. Naše rešitve predstavljajo učinkovite postopke za zmanjšanje obsega blata iz čistilnih naprav, odpadnih snovi iz separatorja in proizvodnjo nadomestnega goriva (za cementarne, termoelektrarne, sežigalnice odpadkov, sisteme daljinskega ogrevanja na biomaso …).

  • Optimizacija delovanja vodovodnih in kanalizacijskih omrežij

Naše celovite rešitve za vodovodne sisteme so namenjene zanesljivi in energetsko optimalni dobavi ustrezno pripravljene pitne vode od vodnih virov do porabnikov, vključno z daljinskim nadzorom in upravljanjem opreme na objektih vodovodnih sistemov.

  • Rešitve za merjenje porabe vode in hidravlično optimizacijo vodovodnih omrežij

Na področju rešitev in storitev za merjenje porabe vode ponujamo visoko kakovostno merilno opremo, sisteme avtomatskega odčitavanja števcev (AMR) in napredne merilne infrastrukture (AMI) ter napredne MDM sisteme in tehnologije (nadzor in upravljanje merilne opreme). Rešitve in proizvodi so posebej zasnovani za izpolnjevanje potreb komunalnih in vodovodnih podjetij ter kmetijstva in so namenjeni izboljšanju upravljanja pri merjenju porabe vode, zmanjševanju vodnih izgub in hidravlični optimizaciji v vodovodnih distribucijskih omrežjih.

ČLAN

  • Kolektor Sisteh, d. o. o.
  • Zasavska cesta 95, SI-1231 Ljubljana – Črnuče
  • +386 (0)1 563 63 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine