PREDSTAVITEV PROJEKTA

Spodbujamo e-krožno

O PROJEKTU SPODBUJAMO E-KROŽNO

Ozaveščanje ciljnih skupin in deležnikov o posameznih elementih krožnega gospodarstva. Spreminjanje njihovih navad pri ravnanju s še delujočimi aparati, in sicer s pomočjo ozaveščevalnih aktivnosti, izgradnje ustrezne infrastrukture ter zakonodajnih predlogov.

Namen in cilji:

  • Spodbujanje, informiranje in ozaveščanje lokalnih ciljih skupin in deležnikov o konceptu krožnega gospodarstva ter prednosti oz. nujnosti prehoda iz linearnega v krožni način delovanja.
  • Spreminjanje življenjskih navad potrošnikov in deležnikov pri ravnanju s še vedno delujočimi aparati z inovativnimi orodji ter povečanjem razpoložljivosti informacij in lokacij za njihovo oddajo.
  • V sodelovanju z javnimi komunalnimi podjetji vzpostaviti mrežo enotnih zbirnih mest, namenjenih prevzemu še delujočih aparatov, sporočanju prednosti krožnega gospodarstva, preusmeritvi deleža e-odpadkov v ponovno uporabo ali pripravo na ponovno uporabo.
  • Priprava strokovnih, celovitih in med ključnimi deležniki usklajenih navodil, smernic in algoritma za usmerjanje aparatov v postopek ponovne uporabe, priprave na ponovno uporabo in obnovo sestavnih delov za rezervne dele.
  • Vzpostaviti prvo slovensko krožno gospodarsko spletno platformo, zasnovano kot stičišče za komunikacijo vseh zainteresiranih strani z viri informacij za serviserje, potrošnike, organizacije za ponovno uporabo, medije, s seznami deležnikov, izkušnjami dobrih praks, navodili za diagnostiko in popravilo. Spletna platforma bo služila kot orodje za nadzor nad spremembami navad potrošnikov.
  • Spodbujati in izvesti program razvoja in spodbujanja krožnih poslovnih modelov v sodelovanju z organizacijami, ki spodbujajo inovativne poslovne ideje

Ciljne skupine: gospodinjstva, potrošniki, mladi potrošniki, mlade družine, podjetja, start-up podjetja, mediji, NVO.

 

ČLAN

  • ZEOS, d. o. o.
  • Šlandrova 4, SI-1231 Ljubljana - Črnuče
  • +386 (0)1 3668 541

Fokusno področje

Sekundarne surovine