PREDSTAVITEV PROJEKTA

studioKroG – Studio krožnega gospodarstva

Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Namen projekta je povečanje razumevanja krožnega gospodarstva in zmanjšanje porabe deviških materialov na primeru prikaza ponovne uporabe in redizajna odpadkov ter industrijske simbioze – vzpostavitev demonstracijskega centra krožnega gospodarstva (t. i. studioKroG) iz zavrženih ladijskih kontejnerjev in opremljanje tematskih prostorov po principu »ne zavrzi, popravi, oblikuj, ponovno uporabi in recikliraj«.

Pilotni projekt temelji na dejstvu, da rešitev podnebnih sprememb in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ni v omejevanju in prepovedovanju, ampak v spodbujanju družbene odgovornosti in vzpostavitvi nove »tekmovalnosti« v družbi, lokalnih skupnostih, javnih in zasebnih organizacijah z izzivom, kako živeti in ustvarjati s čim manjšo porabo virov in energije po načelih krožne rabe virov.

Projekt je zasnovan tako, da bodo ciljne skupine spremljale preobrazbo odpadkov v namen funkcionalne rabe in sinergijskih učinkov na ravni delavnic, demo prikazov, izobraževanj, usposabljanj, strokovnih srečanj, natečajev, video-prikazov idr. S projektom odpiramo nove priložnosti za lokalne skupnosti, arhitekte in oblikovalce, gradbena podjetja, komunalna podjetja, MSP, NVO, šole, raziskovalne organizacije, sektorske zbornice, ministrstva in širšo javnost.

Gre za prvi tovrstni projekt, ki bo v praksi dokazal, da je krožno gospodarstvo mogoče izvajati že pri vsakem posamezniku in da je realnost uspeha ravno v močni vlogi družbenega vzorca.

V Sloveniji še ni tovrstnih prikazov krožnega gospodarstva v popolni odsotnosti deviških materialov, zato projekt pomembno prispeva k izboljšanemu poznavanju učinkov krožnega gospodarstva. Prikazuje celotno krožno pot od nabave rabljenih ladijskih kontejnerjev do zbiranja kosovnih odpadkov, rabljenega stavbnega pohištva in opreme, izgradnje zelene strehe, ozelenitve (zunanje) stene in sonaravnih sistemov OVE ter stroškovnega prikaza celotne investicije, ki poteka v odsotnosti deviških materialov.

ČLAN

  • ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ
  • Slovenski trg 6, SI-2250 Ptuj
  • +386 (0)2 7480 250

Fokusno področje

Sekundarne surovine