PREDSTAVITEV PROJEKTA

SWIM – Sustainable Waste Industry Management

SWIM je celostni projekt trajnostnega upravljanja z industrijskimi odpadki s cilji razvoja inovativne tehnologije za predelavo ter proizvodnjo novih produktov za ponovno uporabo v gradbeništvu in industriji.

Razvoj inovativne mobilne tehnološke opreme ViliMagneto z ločevalnimi in sejalnimi moduli za predelavo metalurških odpadkov v visoko kakovostne reciklirane proizvode

Projekt SWIM je zasnovan za trajnostno ravnanje z industrijskimi odpadki, katerih specifičen del predstavljajo metalurški odpadki iz jeklarske industrije (Štore Steel). SWIM znotraj zanke krožnega gospodarstva in verige vrednosti po načelu ekonomije zaključenih snovnih tokov povezuje vse deležnike: gospodarske subjekte kot izvirne povzročitelje odpadkov, predelovalce odpadkov, končne uporabnike novih gradbenih proizvodov in proizvodov za ponovno uporabo v industriji, izobraževalno-raziskovalne inštitucije, nevladne organizacije, državo in posameznike.

Družba Ekomineral je vzpostavila sinergijsko delovanje kamnoloma, ki primarno pridobiva naravno mineralno surovino, in predelavo odpadnih surovin za proizvodnjo novih produktov za ponovno uporabo v gradbeništvu, rudarstvu in industriji. Za potrebe teh ozko povezanih dejavnosti izvajamo tudi raziskave in razvijamo nove tehnološke, produktne in storitvene rešitve, pri katerih vlada visoka stopnja varovanja okolja.

V sklopu SWIM smo razvili inovativno mobilno tehnološko opremo ViliMagneto s posebej zasnovanimi ločevalnimi in sejalnimi moduli (Screening Drums) za predelavo metalurških odpadkov v visoko kakovostne reciklirane proizvode. Na domačem in tujem trgu omogoča kompletno izvedbo tehnološkega procesa predelave metalurških odpadkov in proizvodnje produktov za ponovno uporabo v inženirskih objektih, cestogradnji in asfaltnih zmeseh, vključno s kontrolo vplivov ter varovanjem naravnega okolja.

Reciklirani gradbeni, industrijski in metalurški odpadki so tehnološko in okoljsko sprejemljivi kot odlična alternativa naravnim mineralnim surovinam. V gradbenih proizvodih lahko v celoti ali delno nadomestijo naravni agregat. Predelana jeklarska žlindra, ki nastane pri proizvodnji ogljičnih jekel v Štore Steel, je visoko kakovosten umetni agregat, ki je zaradi odlične odpornosti proti drobljenju in zaglajevanju primerna za uporabo v obrabno-zapornih asfaltnih slojih najbolj obremenjenih prometnih površin ter kot tolčenec za železniške proge. V mešanih agregatih Remix jeklarska žlindra delno nadomešča naravni agregat, s svojimi vezivnimi sposobnostmi pa omogoča uporabo proizvodov Remix v številnih gradbenih aplikacijah.

ČLAN

  • Ekomineral, d. o. o.
  • Savinjska cesta 25, SI-3310 Žalec
  • +386 (0)30 432 355

Fokusno področje

Sekundarne surovine