PREDSTAVITEV PROJEKTA

Wool2Loop: Razvoj napredne tehnologije za ponovno uporabo odpadne mineralne volne

Cilj projekta je rešiti problem 2,5 mio ton letno odložene odpadne mineralne volne po principu krožnega gospodarstva in s pomočjo alkalne aktivacije iz odpadne mineralne volne ustvariti nove materiale za uporabo v gradbeništvu (3D tisk, suhi betoni, akustični paneli, fasadne plošče, tlakovci, plošče iz armiranega betona, votle plošče).

Pri projektu so sodelovale razvojno-raziskovalne inštitucije in industrijski partnerji s Finske, iz Slovenije, s Švedske, Portugalske, Danske, iz Belgije, z Nizozemske, iz Francije in s Poljske.

V letu 2019 so skupaj z evropskimi partnerji ter Zavodom za gradbeništvo (ZAG) in Zavodom 404 začeli z evropskim projektom Wool2Loop, ki se ukvarja z reševanjem problematike ponovne uporabe odpadne mineralne volne. Projekt bazira na procesu alkalijske aktivacije. Namen projekta je bil razviti recepture in tehnologije, s katerimi bi lahko iz odpadne mineralne volne dobili nove materiale, kot so materiali za 3D tisk, suhi betoni, akustični paneli, fasadne plošče, tlakovci, plošče iz armiranega betona, votle plošče.

IZZIVI PRI IZVEDBI PROJEKTA
Največji problem je bilo zagotoviti homogenost vhodne surovine in mletje mineralne volne na velikost vlaken pod 0,250 mm.

PREDNOSTI IN KORISTI PROJEKTA WOOL2LOOP
Gradbena industrija predstavlja enega izmed največjih virov odpadkov. Med njimi je tudi 2,5 milijona ton odpadne mineralne volne, ki zaradi svoje voluminoznosti zaseda veliko dragocenega prostora na odlagališčih širom EU. Zaradi prisotnosti organskega veziva in drugih dodatkov odložena mineralna volna predstavlja nevarnost za okolje.

Projekt Wool2Loop ponuja nove pametne tehnologije rušenja in razvrščanja gradbenih odpadkov in tehnologijo, s katero iz odpadne mineralne volne dobimo surovino za nove izdelke. Projekt bazira na procesu alkalijske aktivacije mineralne volne. Alkalijsko aktivirani materiali (AAM) predstavljajo dobro alternativo klasični proizvodnji portlandskega cementa, saj so izpusti CO₂ bistveno nižji.

PRISPEVEK PROJEKTA K PREHODU V KROŽNO GOSPODARSTVO
Projekt rešuje problem odlaganja odpadne mineralne volne in namesto odpadkov ustvarja kakovostne nove materiale, manjša emisije CO₂, varčuje z energijo in ohranja naravne vire.

 

Naloga Termita je bila razviti industrijski postopek za izdelavo fasadnih plošč. Termit ima dovoljenje za zbiranje in predelavo odpadkov. Iz zbranih odpadkov smo izločili odpadno mineralno volno, jo predhodno obdelali in zdrobili na velikost pod 250 mikrometrov. Skonstruirali so ustrezne industrijske naprave in na podlagi recepture, ki so jo razvili na ZAG-u, izdelali tri vrste fasadnih plošč. Gladke, hrapave in profilirane v imitaciji lesa.
Izdelane plošče so vgradili na fasado enega od njihovih proizvodnih objektov in spremljali njihove lastnosti.

Najpomembnejši zahtevi za fasadne plošče sta ustrezna upogibna trdnost in vzdržljivost – odpornost na podnebne razmere, ki so v Sloveniji precej ostre. Plošče so bile preizkušene na testnem polju in v laboratoriju ZAG-a. Analize so pokazale, da fasadne plošče ustrezajo zahtevam.

 

ČLAN

  • TERMIT, d. d.
  • Drtija 51, SI-1251 Moravče
  • +386 (0)1 7247 640

Fokusno področje

Sekundarne surovine