PREDSTAVITEV PROJEKTA

Zmanjševanje emisij CO2 v proizvodnji cementa z uvajanjem energetsko bogatih odpadkov kot goriva

Z lastnim razvojem in investicijami v tehnologijo za uporabo energetsko bogatih odpadkov smo v Salonitu Anhovo zagotovili energetsko učinkovitost in obvladovanje emisij v celotnem proizvodnem procesu.

  • Manjši ogljični odtis proizvodnje
  • Varčevanje s fosilnimi gorivi
  • Večja energetska učinkovitost
  • Uvajanje principov krožnega gospodarstva

Beton in cement sta temeljna materiala v sodobni družbi. Zaradi njunih značilnosti in narave proizvodnih procesov omogočata uporabo številnih stranskih produktov iz drugih proizvodenj in nekaterih vrst odpadkov v procesu njune proizvodnje.

Nastavki uporabe alternativnih goriv (odpadkov kot gorivo) segajo v Salonitu Anhovo že več kot 30 let nazaj. Z jasno strategijo in najsodobnejšimi tehnologijami smo proizvodnjo v zadnjih 15 letih celovito postavili na temelje krožnega gospodarstva.

Investirali smo v sisteme za uporabo alternativnih goriv v rotacijski peči za proizvodnjo cementnega klinkerja. Gre za naprave, s katerimi lahko v visokotemperaturni del procesa dovajamo toplotno energijo s termično izrabo odpadkov, ki po naravi sodijo med trdna goriva, pripravljena iz nenevarnih odpadkov.

Z uporabo odpadkov znižujemo emisije CO2 ter prispevamo k varčevanju s fosilnimi (neobnovljivimi naravnimi) viri. V Evropi je danes več kot 250 cementarn, ki uporabljajo odpadke kot gorivo. Proizvodnja iz Salonita Anhovo pa se uvršča med najučinkovitejše in tehnološko najnaprednejše.

  • Cementarna je prihranila več kot 10.000 ton letnih izpustov CO2. Proizvodna lokacija v Anhovem dosega nivo izpusta CO2 0,737 kg CO2/kg klinkerja, kar je znatno pod ustreznim primerjalnim standardom Evropske unije (10 % najučinkovitejših cementarn v Evropi).
  • Kakovost zunanjega zraka v Kanalu ob Soči je povsem v skladu s slovensko zakonodajo kot tudi s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).
  • Leta 2017 so predstavniki EBRD (Evropska banka za obnovo in razvoj) Salonitu Anhovo podelili bronasto nagrado za trajnostno energijo. Ob tem so izpostavili, da če primerjamo pričakovan razvoj ključnih kazalnikov, je Salonit Anhovo danes na ravni, ki jo bo dosegla cementna industrija v letu 2030.

ČLAN

  • Salonit Anhovo, d. d.
  • Anhovo 1, SI- 5210 Deskle
  • +386 (0)5 392 10 00

Fokusno področje

Trajnostna energija