PREDSTAVITEV PROJEKTA

Circular 4.0

Tehnološki park Ljubljana je pobudnik in vodilni partner projekta Circular4.0, financiranega iz programa Interreg Alpine space. V projektu, s katerim si prizadevamo za okrepitev prehoda v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalne transformacije, sodeluje 15 partnerjev iz 5 različnih držav.

Glavni cilji projekta CIRCULAR4.0 so krepitev digitalizacije malih in srednje velikih podjetij (MSP) za spodbujanje inovacijskih procesov in pospešitev prehoda na krožno gospodarstvo v alpskem prostoru. Uvedba novih tehnologij, zlasti interneta stvari in velikih podatkovnih orodij omogoča razvoj in uvedbo novih poslovnih modelov krožne ekonomije, ki pogosto temeljijo na delitveni ekonomiji, izposoji, a tudi ponovni uporabi in predelavi. Tehnične inovacije in orodja omogočajo sledenje izdelkov ali materialov v njihovi življenjski dobi, prav tako pa podaljšajo življenjsko dobo in ohranjanje najvišjo možno vrednost produkta.

CIRCULAR4.0 bo povečal znanje in opozoril deležnike na prednosti krožnega gospodarstva ter razvil in preizkusil nabor orodij, s katerimi lahko vpliva na razvoj industrije4.0 za prehod MSP v krožno gospodarstvo.  Projekt bo posebno pozornost namenil modelom krožnega oblikovanja, modelom optimalne uporabe ter modelom za obnovitev vrednosti. Projekt nagovarja oblikovalce politik ter MSP, kjer bo poudarjen pomen procesa digitalizacije, pri čemer se  osredotočamo predvsem na: inovacije procesov, nove poslovne modele in potrebne investicije.

ČLAN

  • Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
  • Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 620 34 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine