PREDSTAVITEV PROJEKTA

CircThread: Za večjo trajnost gospodinjskih aparatov

Surovina sodeluje v kompleksnem, štiri leta trajajočem projektu CircThread, za katerega je v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 namenjeno približno 8 milijonov evrov. Za projektne partnerje iz kar 31 podjetij, organizacij oziroma institucij je glavno vodilo povečati trajnost in krožnost gospodinjskih aparatov v vseh njihovih fazah življenjskega cikla. Da bi to dosegli, morajo podaljšati njihovo življenjsko dobo, olajšati njihovo popravljivost ter spodbujati oziroma omogočati njihovo ponovno uporabo. V kolikor aparatov ni mogoče več popraviti, je treba poskrbeti, da se jih ustrezno reciklira.

 

V projektu razvijajo platformo, ki bo omogočila izmenjavanje podatkov v obliki lahko dostopne in deljive informacijske digitalne niti (digitalni potni list), ki bo spremljala aparat od zasnove do končne reciklaže. Delovanje platforme bo preizkušeno s sedmimi primeri uporabe v treh demonstracijskih pilotih: v Italiji, Španiji in Sloveniji. Surovina sodeluje predvsem v slovenskem pilotu, največ v vlogi predelovalca odpadne električne in elektronske opreme.

 

Glavne ugotovitve iz pilotnega dela projekta bodo nedvoumno upoštevane pri snovanju pravnega okvira za uzakonitev digitalnega potnega lista pri večini električnih in elektronskih naprav. V kolikor vas zanima več o projektu, za katerega smo res prepričani, da boste v prihodnosti še slišali, vas vabimo, da obiščete spletno stranwww.circthread.com.

Tam so vam, poleg informacij o projektu, na voljo tudi uporabna orodja, kot je na primer »StandardizationToolkit«, kjer so zbrani in na interaktivni način predstavljeni vsi standardi in regulative, ki se dotikajo izmenjave informacij znotraj krožnega gospodarstva.

Za vse tiste, ki vas zanima področje digitalnega krožnega gospodarstva, digitalnega potnega lista oziroma kaj pričakovati v bližnji prihodnosti na področju električnih in elektronskih naprav, predlagajo vključitev v CircThread Stakeholder Community. Z registracijo prek spletne strani www.circthread.com/stakeholders-community/ boste med prvimi, ki bodo dobili vpogled v dogajanje na projektu.

 

Poleg tega boste z registracijo prejeli tudi:

  • vsak mesec povzetek s top 5 novicami s področja digitalne krožne ekonomije,
  • povabila na spletne seminarje in delavnice CircThread,
  • ter možnost, da ste med prvimi uporabniki CircThread Data Space-a s koncem 2024.Na takšen način lahko tudi vi postanete del tega res vplivnega projekta.

ČLAN

  • SUROVINA, družba za predelavo odpadkov, d. o. o.
  • Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 7072 110

Fokusno področje

Sekundarne surovine