PREDSTAVITEV PROJEKTA

ADREM

Raziskovalni projekt “Napredni reaktorji za surovinsko- in energetsko- učinkovito nadgradnjo metana”

ADREM je projekt, ki je sofinanciran s strani EU Programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (SPIRE-05-2015). V okviru projektnih aktivnosti se razvijajo nove prilagodljive metodologije katalitičnih reaktorjev za z viri in energijo gospodarno valorizacijo metana.

Koordinator projekta: Delft University of Technology

ČLAN

  • Kemijski inštitut
  • Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 476 02 10

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

www.spire2030.eu/adrem