PREDSTAVITEV PROJEKTA

Aktivnosti Steklarne Hrastnik

Glavna dejavnost družbe Steklarna Hrastnik je proizvodnja votlega stekla, ki je energetsko intenzivna, a ustvarja 100-% reciklabilen produkt. Nizkoogljično krožno gospodarstvo je del trajnostne usmeritve Steklarne Hrastnik.

 

PONOVNA UPORABA STEKLARSKEGA FILTRSKEGA PRAHU

Steklarski filtrski prah je odpadek po filtraciji dimnih plinov iz talnih peči. Na apno, s katerim se prepihava dimne pline, se veže znaten delež selena, ki se v majhnih količinah dodaja v steklo kot razbarvilo. Količina selena v filtrskem prahu je dovolj velika, da lahko filtrski prah uporabimo kot vir selena v talini. Izziv pri vračanju je spreminjajoča se koncentracija selena v prahu, ki je neposredno povezana s procesnimi parametri. V sodelovanju s podjetjema RC eNeM in Culmium so razvili metodo za vračanje prahu v zmes. Spremljanje trenutne koncentracije selena v filtrskem prahu omogočajo dnevne meritve z ročnim rentgenskim analizatorjem (XRF).

V prihodnosti načrtujejo tudi razvoj matematičnega modela za napovedovanje vsebnosti selena v filtrskem prahu, ki jim bo omogočilo zmanjšati količino sprotnih meritev. Ugotovili so, da lahko vračajo 100 % odpadka prahu, ne da bi pri tem tvegali povečanje odpada zaradi neustrezne barve stekla. Gre za šolski primer odpadka, ki z nekaj truda postane sekundarna surovina. Z uporabo sekundarne surovine se znatno zmanjša tudi poraba primarne surovine.

ČISTE ČREPINJE ZA RECIKLIRANJE

Uporaba črepinj je v steklarstvu pomembna tako zaradi smotrne rabe naravnih virov kot tudi zaradi zniževanja ogljičnega odtisa – izpust CO₂ je lahko nižji do 35 % [1]. Glede uporabe črepinj imajo v steklarni velik
izziv, saj naši kupci zahtevajo čisto steklo, to je brez barvnega odtenka in brez primesi težkih kovin. Zaradi zagotavljanja kakovosti na trgu iščemo predvsem čisto odpadno steklo.

[1] Westbroek CD, Bitting J, Craglia M, Azevedo JMC,BCullen JM. Global material flow analysis of glass: From raw materials to end of life. J Ind Ecol. 2021;25:333–343. https://doi.org/10.1111/jiec.13112

ISKANJE ALTERNATIVNIH SUROVIN

Poleg že omenjenih sekundarnih surovin obravnavamo še uporabo odpadnega apna ter tonalita. Ker smo prepričani, da obstaja v steklarstvu in sorodnih panogah še veliko neizkoriščenega potenciala za uporabo odpadkov kot sekundarnih surovin, sodelujemo pri razvoju spletne platforme Register sekundarnih materialov (rsm-platform.si/Welcome). Prijavljenim uporabnikom omogoča, da na trg ponudijo svoje odpadke, material ali sekundarne surovine. Platforma trenutno združuje pet slovenskih podjetij, ki so pripravila svoje ponudbe.

 

ČLAN

  • STEKLARNA HRASTNIK, d. o. o.
  • Cesta 1. maja 14, SI-1430 Hrastnik
  • +386 (0)3 5654 600

Fokusno področje

Sekundarne surovine