PREDSTAVITEV PROJEKTA

BamBi – razvoj biobutiliranih amino smol

V projektu Bambi je predlagana zasnova postopka za ločevanje in pridobivanje n-butanola iz petkomponentne zmesi, ki jo sestavljajo n-butanol, izobutanol, formaldehid, voda in metanol. Mešanica je pogost odpadni tok pri proizvodnji butiliranih aminosmol, zato je pridobivanje n-butanola ključnega pomena za učinkovitost postopka.

Rezultati so pokazali, da je mogoče obnoviti do 94 % n-butanola, prisotnega v odpadnem toku. Pod preučevanimi pogoji je mogoče pridobiti 99,76 % čistega n-butanola, medtem ko so formaldehid, voda in metanol prisotni le v sledovih. Energetska intenzivnost postopka je ocenjena na 2,42 MJ/kg prečiščenega n-butanola.

Ekonomska analiza postopka je pokazala, da je postopek ekonomsko upravičen v širokem razponu proizvodnih zmogljivosti, kar dokazujeta visoka neto sedanja vrednost in visoka donosnost naložbe.

V projektu so sodelovali: Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, in FKKT UM: doc. dr. Miloš Bogataj, prof. dr. Zdravko Kravanja, doc. ddr. Andreja Nemet

Objavljeno v znanstveni reviji Processes : https://www.mdpi.com/2227-9717/10/2/364

ČLAN

  • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
  • Smetanova 17, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 2294 400

Fokusno področje

Sekundarne surovine