PREDSTAVITEV PROJEKTA

CINDERELA

Novi krožni gospodarski poslovni modeli za bolj trajnostno urbano gradbeništvo

Projekt se osredotoča na prihajajočo intenzivnejšo urbano gradnjo, saj se predvideva, da bo do leta 2050 v urbanih predelih živelo skoraj 86% svetovne populacije. Ker je gradbeništvo velik porabnik surovin, so potrebni novi, bolj trajnostni pristopi, ki so hkrati ekonomsko bolj učinkoviti. Tak pristop med drugim predvideva uporabo sekundarnih surovin, nastalih z recikliranjem gradbenih, industrijskih, rudarskih pa tudi nekaterih komunalnih odpadkov. Pri tem je pomembna kaskadna izraba navedenih surovin,  s predhodno ekstrakcijo kritičnih surovin, ki jih v Evropi primanjkuje, preden se ostanki uporabijo v gradbeništvu.

Projekt Cinderela bo razvil CinderOSS sistem opravljanja storitev na enem mestu, ki bo deloma demonstriran v različno velikih mestih v Evropi, med drugim v Mariboru. Povezal bo različne industrijske subjekte, gradbeni sektor, komunalne dejavnosti, določevalce in splošno javnost. V projektu bo oblikovan krožni model, ki bo za 20 % zmanjšal okoljske vplive vzdolž vrednostnih in dobavnih verig krožnega urbanega gradbeništva, ter hkrati za 30 % povečal recikliranje odpadkov iz gradbeništva in rušenja, 13 % izbranih industrijskih odpadkov, 100 % težke frakcije iz predelave komunalnih odpadkov ter 25 % blata iz čistilnih naprav.

Projekt je bil uspešen na razpisu H2020-CIRC-2016-2017 Sistemski, eko-inovativni pristopi za krožno ekonomijo: veliki demonstracijski projekti.

ČLAN

  • Zavod za gradbeništvo Slovenije
  • Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 280 42 00
  • Wcycle Inštitut Maribor
  • Jadranska cesta 28, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)51 658 337

Fokusno področje

Sekundarne surovine

Spletna stran projekta

www.cinderela.eu