PREDSTAVITEV PROJEKTA

Circular4.0: Digitalne tehnologije kot sredstvo za spodbujanje prehoda MSP v krožno gospodarstvo

TPLJ je bil vodilni partner projekta Circular4.0 (Interreg Območje Alp). Projekt se je osredotočal na spodbujanje prehoda malih in srednje velikih podjetjih (MSP) v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije, pripravo Circular4.0 akcijskega načrta ter na vzpostavitev krožne in digitalne skupnosti (Circular4.0 skupnost) v Alpski reg.

Ključni izzivi MSP so bili povezani predvsem s pomanjkanjem znanja o tem, kako izvesti prehod v krožno gospodarstvo ter nizka stopnja zavedanja o pomembnosti prehoda v krožno gospodarstvo. Ena od ključnih prednosti projekta je bil poudarek na uporabi digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, internet stvari, veriženje blokov in virtualna/obogatena resničnost, ki omogočajo podjetjem bolj optimalno upravljanje virov in odpadkov ter optimizacijo proizvodnih procesov.

Skupaj so projektni partnerji ob podpori transnacionalnih delovnih skupin Območja Alp razvili program usposabljanja MSP za prehod v krožno gospodarstvo – Circularity Acceleration Training 4.0 (CAT4.0). Podjetja so ob podpori ekspertov identificirala pilote svoje krožne transformacije, da bi lažje pridobila potencialne finančne vire za trajnostni prehod v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije.

V okviru projekta Circular4.0 je bilo usposobljenih skoraj 300 podjetij, ki so identificirala pilote svoje krožne transformacije s pomočjo digitalnih tehnologij. V projekt je bilo vključenih več kot 2000 deležnikov iz petih držav z različnih ravni znotraj Območja Alp. Sodelovala so podjetja iz različnih sektorjev (proizvodnja, prehrana, plastika, mobilnost), s čimer sta bila zagotovljena celovit pristop in povezovanje ključnih deležnikov krožnega gospodarstva in digitalizacije.

ČLAN

  • TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d. o. o.
  • Tehnološki park 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 6203 400

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli