PREDSTAVITEV PROJEKTA

Čiščenje odpadnega jedilnega olja za energetske namene

Olja po koncu življenjskega cikla (uporaba za pripravo hrane – cvrtje) vstopijo v recikliranje in se po opravljenem procesiranju vračajo v ponovno uporabo (druga faza življenjskega cikla). V drugi fazi življenjskega cikla se olje uporabi kot surovina za gorivo (očiščeno jedilno olje, biodizel, biodizel II. generacije – HVO) ali kot ena od vrst biomaziv, ki so v uporabi v zaprtih mazalnih sistemih, oziroma kot hidravlično olje v hidravličnih sistemih. Na ta način gre olje skozi kaskadni proces uporabe.

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko razvija in izdeluje sisteme za čiščenje odpadnega jedilnega olja in rastlinskega olja za uporabo na dizelskih električnih agregatih in v kogeneraciji za proizvodnjo zelene električne energije. Zbrano odpadno jedilno olje v zbirnih centrih za ravnanje z odpadki se dodatno procesira v čistilni enoti.

Očiščeno jedilno olje se lahko uporablja za pogon predelanih dizelskih motorjev. Dizelskem motorju je dodan modul za dobavo olja motorju, ki omogoča uporabo olja kot goriva. Poleg uporabe 100-% olja za pogon motorjev je možna tudi uporaba mešanice olja in dizelskega goriva. Predelani motorji s pogonom na olje so lahko nameščeni na kogeneratorskih enotah (hkratna proizvodnja električne in toplotne energije) ali na električnih agregatih. Predelani motorji na olje so lahko nameščeni tudi na delovne stroje za uporabo v različne namene (kmetijstvo, gozdarstvo, komunala, gradbeništvo) ter na druga vozila in plovila. Motorji, predelani za uporabo olja kot pogonskega goriva, se lahko uporabijo tudi za pogon stacionarnih strojev (črpalke, drobilniki).

Poleg uporabe očiščenega odpadnega jedilnega olja kot biogoriva je mogoča tudi njegova uporaba za proizvodnjo različnih biomaziv ali biohidravličnih olj. Ko biomaziva končajo svoj življenjski cikel, se po dodatnem čiščenju lahko uporabijo za energetske namene

Očiščeno olje je predvideno za pogon dizelskih električnih agregatov in delovnih strojev z dizelskimi motorji, ki so predelani za uporabo na očiščeno rastlinsko olje. Nekaj takšnih sistemov je postavljenih v komunalnih podjetjih v Sloveniji. Z uporabo očiščenega olja za biogoriva nadomeščamo fosilna goriva in znižujemo ogljični odtis. Uporaba biomaziv in biohidravličnih olj prispeva k varovanju tal, voda in podtalnice.

ČLAN

  • KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
  • Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 2805 262