PREDSTAVITEV PROJEKTA

Eco green Alu can

Talum od svojih kupcev odkupi procesni odpad in ga uporabi kot vhodno surovino v proizvodnji ponudnikov rondelic za istega kupca. S tem se zniža ogljični odtis tlačne doze, ki je proizvedena na ta način, poveča se energetska učinkovitost proizvodnje rondelic v Talumu.

Uporabljeni reciklirani materiali 100-odstotno nadomeščajo uporabo primarnega aluminija.

Talum bo s posodobitvijo tehnološke opreme in razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi omogočil svojim kupcem sklenjen krog reciklaže. Postopek poteka tako, da Talum od svojih kupcev odkupi procesni odpad in ga uporabi kot vhodno surovino v proizvodnji rondelic za istega kupca. S tem se zniža ogljični odtis tlačne doze, ki je proizvedena na ta način, povečata se energetska učinkovitost proizvodnje rondelic in konkurenčna prednost Taluma na trgu. Trg v tem trenutku ne ponuja podobnih rešitev zaradi omejitev v proizvodnji ponudnika rondelic.

Manj potrebne energije kot pri sorodnih proizvodih/procesih zaradi energetsko bogatejšega vložka. Predvidevamo zmanjšanje vpliva TGP zaradi reciklaže, ki omogoča boljšo energetsko učinkovitost in zmanjšane uporabe primarnega aluminija.

Sklenjen krog reciklaže za proizvode v pakirni industriji za področja kozmetike, prehrambne industrije in farmacije, kjer se za pakiranje uporabljajo doze in tube, narejene iz aluminija.

ČLAN

  • Talum Tovarna aluminija, d. d., Kidričevo
  • Tovarniška cesta 10, SI-2325 Kidričevo
  • +386 (0)2 799 51 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine