PREDSTAVITEV PROJEKTA

Kompetečni center Krožno gospodarstvo

Namen projekta je izboljšati ključne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih/članih partnerstva ter krepitev partnerstva in s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Glavni cilji:

  • izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost na področju krožnega gospodarstva,
  • krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev v partnerstvu o nujnosti pristopa vseživljenjskega učenja za usposabljanje na področju krožnega gospodarstva, ki ima okoljski, ekonomski in družbeni vpliv,
  • krepiti povezovanje in mreženje partnerstva, spodbujati prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov in zagotavljati trajnost,
  • s ključnimi kompetencami prispevati h krepitvi večje konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,
  • promocija uporabe krožnega gospodarstva znotraj S4, industrije 4.0 ter interdisciplinarnega povezovanja z drugimi področji S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT (IKT podpora).

Vključeni člani SRIP-a: Zavod Knof, AlgEN, EKTC, Helios, IOS, Kočevski les, Predilnica Litija, RACI, Surovina, ZEOS, ŠGZ.

Trajanje projekta: 3 leta

Vrednost projekta: 550.000,00 EUR

EU skladi: www.eu-skladi.si

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: www.sklad-kadri.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ČLAN

  • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
  • Novi trg 11, SI-8000 Novo mesto
  • +386 (07) 332 21 82

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli

Spletna stran projekta

www.koc-krozno-gospodarstvo.si