PREDSTAVITEV PROJEKTA

Konferenca Okolje in odpadki

Vrh izobraževalnih dogodkov na strokovnem področju ravnanja z odpadki in krožnega gospodarstva predstavlja že tradicionalna okoljska konferenca Okolje in odpadki. Konference se vsako leto udeležijo direktorji, skrbniki varstva okolja, vodje oddelkov in drugi zainteresirani iz gospodarstva, raziskovalnih inštitucij in komunalnih podjetij.

Udeleženci konference pridobijo dragocene rešitve, kako izpolniti zakonodajne zahteve v praksi in na kaj biti posebej pozoren, spoznajo nove modele in uspešne primere krožnega gospodarstva ter sklenejo nove poslovne povezave.

Posebno pozornost namenimo izboru predavateljev in vsebini predavanj, kjer stalno spremljamo okoljsko zakonodajo ter razvoj krožnih poslovnih praks. Konferenca je za člane SRIP – Krožno gospodarstvo brezplačna.

Največji izziv pri načrtovanju in izvedbi konference je zastaviti program, ki bo pritegnil zanimanje potencialnih udeležencev, saj je dogodkov s tega področja dokaj veliko. Pomembno je stalno spremljati konkurenco, izvajati tržne raziskave ter peljati aktiven pogovor s strokovnjaki. Tako smo do sedaj vsako leto s programom uspeli zadovoljiti pričakovanja udeležencev.

Konferenca pomembno prispeva k širjenju poznavanja dobrih poslovnih praks, povezovanju med akterji in k novim poslovnim povezavam ter daje pojasnila na marsikateri izziv v slovenskih podjetjih.

Z ozaveščanjem udeležencev, da je prehod v krožno gospodarstvo nujen, konferenca pomembno vpliva na hitrejši prehod v krožno gospodarstvo.

ČLAN

  • FORUM MEDIA, strokovne informacije in izobraževanja, d. o. o.
  • Prešernova ulica 1 SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 2501 800