PREDSTAVITEV PROJEKTA

Krožna forma viva

Forma vive s svojim konceptom in izgledom predstavljajo koncept trajnostnega gospodarstva s socialnim vključevanjem ranljivejših skupin. S ponovno uporabo izrabljenih industrijskih pripomočkov, ki so glavni gradnik forma viv, simbolizirajo trajnostno krožno gospodarstvo. To so še dodatno poudarili z zasaditvijo rastlinskih, ki simbolizirajo zelen prehod v krožno gospodarstvo. Izbrali so izključno avtohtone rastline, prisotne na Koroškem, kar je ponazorilo simbiozo med lokalnimi podjetji.

Projekt Krožne forma vive je skupni socialni projekt pri katerem sodelujejo Koroška podjetja, Center za usposabljanje delo in varstvo (CUDV), Rotary klub, CUDV-a Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) in občini Vuzenica ter Črna na Koroškem.

Namen projekta je izdelava forma viv iz odslužene livarske opreme z vključitvijo uporabnikov CUDV-ja v proces ustvarjanja in jih s tem približati družbi.

Projekt je voden s strani podjetja Ekstera d.o.o. in Nieros d.o.o.. V podjetju Ekstera d.o.o. so oblikovali  koncept končni izgled prvih forma viv. Za izvedbo projekta so namenili odsluženi kokili in drugo livarsko opremo, ki je ključni del forma viv. Forma vive so izdelali uporabniki CUDV-ja pod mentorstvom zaposlenih podjetja Ekstera d.o.o. in Nieros d.o.o. v njunih proizvodnih prostorih. Ti so najprej kokilo pripravili za nanos barve ter zaščitnih slojev, nato označene dele tudi samostojno pobarvali in zaščitili. Pred postavitvijo forma vive v okolje so uporabniki sodelovali še pri posaditvi rastlin. Posaditev rastlin je potekala v sklopu strokovne ekskurzije CUDV-ja na IHPS. Pri delu je bila zagotovljena vsa potrebna zaščitna oprema. Podstavek kot temelj izdelkov je bil izdelan iz zelenega betona na podjetju Kograd IGM d.o.o.. Projektu se je nedavno priključilo še podjetje BIJOL d.o.o., sodelovanje pa so napovedala še druga koroška podjetja.

Vsi sodelujoči so navedeni kot avtorji izdelane forma vive na informativni ploščici, katero so izdelali CUDV.  Izdelana forma viva se je s pomočjo Rotary kluba simbolično prodala najvišjemu ponudniku. Vsa zbrana sredstva licitacije so bila donirana CUDV.

ČLAN

  • EKSTERA, d. o. o.
  • Poljana 1c, SI-2391 Prevalje
  • +386 (0)41 785 170