PREDSTAVITEV PROJEKTA

Mar3Bio

Biorafinerija in biotehnološko izkoriščanje morske biomase

Glavni cilj je izboljšati tehnologijo, ki presega obstoječe stanje, da bi i) povečali izkoristek in kakovost proizvodov, ki nastanejo v zgodnjih procesnih tokovih, z optimizacijo stopenj izolacije in frakcioniranja, izvedenih na surovinah, in ii) spremeniti izbrane frakcionirano biomolekule v izdelke visoke vrednosti.

ČLAN

  • Kemijski inštitut
  • Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 476 02 10

Fokusno področje

Procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

www.marinebiotech.eu/mar3bio