PREDSTAVITEV PROJEKTA

POSTOPEK OBDELAVE ODPADNIH PROCESNIH RAZTOPIN KROMATOGRAFSKIH POSTOPKOV IN TLAČNO VODENIH FILTRACIJSKIH POSTOPKOV – LAKTIKA + LIFE for Acid Whey

S projektom, so z invencijo dosegli več koristnih okoljskih rešitev: zmanjšali so potrebo po čiščenju odpadnih pufernih raztopin oziroma njihovo nevarnost za okolje, odstranili fosfate, zadovoljivo razredčili koncentracijo soli natrijevega klorida, ki ni več obremenjujoča za okolje, dosegli nižjo porabo elektrike za filtracijo, znižali  volumen sirotke in posledično transportne stroške, kot tudi povečali njeno vrednost za bioplinarno ali drugo biotehnološko pretvorbo (višja energetska vrednost zgoščene sirotke).

Invencija predstavlja optimizacijo obravnave odpadnih procesnih raztopin (OPR), ki nastajajo v kromatografskih in filtracijskih postopkih in jih označuje visoka vsebnost mineralnih soli in fosfatov, uvaja ponovno uporabo ustrezno obdelane OPR kot gonilne raztopine predvsem v postopkih zgoščevanja tekočih produktov z osmozo ter omogoča postopek izrabe snovnega potenciala OPR z ekstrakcijo tržno in okoljsko zanimivih snovi kot so fosfati. Z uporabo invencije zmanjšamo količino nastale OPR in s tem potencialne nevarnosti za okolje, zmanjšamo porabo električne energije, ki jo zahtevajo tlačno vodene filtracije kot tudi porabo soli in vode za pripravo gonilnih raztopin. S precipitacijo fosfatov iz OPR preprečimo izpust fosfatov v okolje, s čimer preprečujemo evtrofikacijo vodnih teles.

Opisan postopek odraža cilje krožnega gospodarstva. Uporaba enakega pristopa je možna tudi na mnogih drugih organskih matriksih v povezavi s kromatografskimi postopki.

 

Projekt je dobil Priznanje za prispevek na področju razvojne dejavnosti v krožnem gospodarstvu za leto 2022.

ČLAN

  • UNIVERZA MARIBOR, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
  • Smetanova 17, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 2294 400

Fokusno področje

Sekundarne surovine