PREDSTAVITEV PROJEKTA

Razvoj inovativne energije za taljenje stekla

Smo nosilec projekta optimizacije pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom pri industrijskem taljenju stekla.

Naš Razvojni center novi materiali (RC eNeM) je nosilec projekta, katerega cilj je optimizacija pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom pri industrijskem taljenju stekla. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,5 milijona evrov. Celoten projekt je vreden 3,8 milijona evrov.

Na projektu sodelujemo s še štirimi partnerji. Kot že sam cilj projekta pove, bomo skupaj s partnerji začeli razvijati inovativno tehnologijo na osnovi obnovljivih virov za taljenje stekla. Na ta način bomo dosegli bistveno nižji odtis izpusta CO2 v okolje.

Svoje delovanje urejamo tako, da bomo vire čim bolj gospodarno izrabljali. Energetska in proizvodna učinkovitost ter gospodarna raba sta predpogoj za uvajanje temeljev krožnega gospodarstva. Temu sledi nov projekt digitalizacije naše tovarne, s katero bomo med drugim še izboljšali kakovost, produktivnost in učinkovitost. Stremimo tudi k preprečevanju nastajanja odpadkov oziroma razvoju postopkov za druge načine uporabe nastalih odpadkov ter njihovo recikliranje.

Stremimo k upoštevanju celotnih življenjskih ciklusov naših proizvodov.

ČLAN

  • Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d. o. o.
  • Cesta 1. maja 14, SI-1430 Hrastnik
  • +386 (0)3 565 46 00

Fokusno področje

Trajnostna energija