PREDSTAVITEV PROJEKTA

Resyntex – Poly krožnost – OpenLoop

Napredna tehnologija je trajnostna in donosna rešitev za ravnanje s tekstilnimi odpadki iz poliestra in bombaža, ki skupaj predstavljata več kot 90 % vseh tekstilnih odpadkov. Glavna vizija je postaviti prvo tovarno za kemijsko in encimatsko recikliranje tekstilnih odpadnih mešanic PET/celuloza in postati eno vodilnih svetovnih podjetij na področju recikliranja tovrstnih odpadkov. Predlagan koncept prinaša izboljševanje standardov za
industrijsko simbiozo ter je priložnost za vzpostavitev novih verig vrednosti in poslovnih modelov v krožnem gospodarstvu.

Odpadni tekstil/plastika lahko postaneta koristen vir za nove, visokokakovostne sekundarne surovine nefosilnega izvora. V sklopu projekta Resyntex (EU H2020) so uvedli nov koncept krožnega gospodarstva z recikliranjem tekstilnih odpadkov (bombaž, volna, PET, PA ter njihove mešanice) v surovine za kemično in tekstilno industrijo in postavili demo pilotno linijo (dva HP/HT reaktorja ter bioreaktor za encimatsko razgradnjo, ekstrudor in pripadajoča periferna oprema). Naprava omogoča preseganje velikosti laboratorijskega okolja in optimizacijo procesov recikliranja tekstilnih odpadkov.

V projektu Poly krožnost (DEMO PILOTI II) procese nadgrajujemo z razvojem inovativnih tehnologij za recikliranje ostalih polimernih odpadkov v sekundarne surovine z dodano vrednostjo za samostojno 93 uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva …) ali vkomponiranje v nove izdelke. Medtem ko je depolimerizacija PET plastičnih in tekstilnih odpadkov že zrela za vstop na trg, je recikliranje celuloznih in PA odpadkov še vedno v fazi optimizacije. Glavni cilj projekta je vzpostavitev novih naprednih krožnih procesov (novi krožni poslovni modeli) za recikliranje odpadne embalaže, kar lahko izrazito pripomore k povečevanju snovne učinkovitosti in hkrati dodane vrednosti dobljenih produktov.

V prihodnjih letih bodo demo pilotno linijo nadgradili v okviru 3,5 mio vrednega projekta OpenLoop (HORIZON-EIC-2022- ACCELERATOR-01), pridobljenega v letu 2023, katerega cilj je industrializacija tehnologij recikliranja.

ČLAN

  • IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, proizvodnja , trgovina in storitve, d. o. o.
  • Beloruska ulica 7, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 3335 662

Fokusno področje

Sekundarne surovine