PREDSTAVITEV PROJEKTA

Trash-2-Cash

Kemično recikliranje celuloznih in poliesternih tekstilnih odpadkov do novih vlaken in novih produktov

Trash-2-Cash je EU financiran  raziskovalni projekt , ki združuje 18 partnerjev iz 10 držav . V projektu  sodeluje tudi slovensko podjetje Tekstina , ki zadnja leta veliko raziskovalnega dela  vlaga v recikliranja tekstilnih odpadkov in ponovni uporabi z namenom krožnega gospodarstva.

Cilj projekta je izdelava novih kemično regeneriranih celuloznih in poliesternih vlaken in izdelkov iz tekstilnih odpadkov. Bombaž in poliester sta v glavnem zastopana v mešanicah in predstavljata 80% vseh vlaken, ki so globalno uporabljena, ker je resen okoljski problem. Ideja o recikliranju teksitlnih odpadkov je popularna že nekaj desetletji, toda trenutno mehansko recikliranje daje slabo  kvaliteto izdelkov, kar je primerno predvsem za industrijske aplikacije kot na primer izdelavo izdelkov za izolacijo objektov, netkanih tekstilij, polnil za prešitja  itd. Projekt Trash-2-Cash predlaga nov model, kjer se tekstilni odpadki (poliesterni in celulozni) regenerirajo kemično, rezultat je nova plastika ali tekstilni izdelki, ki so enake kvalitete kot iz čistih surovin ter so industrijsko ponovljivi in se lahko neskončno reciklirajo. V tem projektu so sodelovali dizajnerjii, raziskovalni dizajnerji, znenstveniki za materiale,  dobavitelji materialov, in proizvajalci izdelkov (tkanin, oblačil, avtomobilskih delov) iz cele Evrope, združeni v konzorcij, ki pokriva celotno oskrbovalno verigo.

Skozi celoten projekt je bila razvita tudi DDMI (Design Driven Material Innovation) metodologija. Postopek razvijanja metodologije deluje kot časovni načrt in je ključnega pomena za delavnice, na katerih sodelujejo partnerji. Orodja, ki podpirajo metodologijo, vključujejo fizične delavnice, ki temeljijo na interaktivnih grafikonih, igrah in rezultatnih listih, katerih namen je razviti proces izmenjave znanja in idej. Pridobljeni rezultati iz delavnic se skrbno usklajujejo, da bi dosegli preboj, rešili izzive, izboljšali inovacije in na splošno upravljali in usmerjali strokovno znanje in spoznanja v okviru projekta.

Rezultati projekta so bili predstavljeni na sejmu Dutch Design week, ki je potekal oktobra 2018 na Nizozemskem. Imeli smo svoj razstavni prostor, kjer smo predstavili 6 zgodb recikliranih izdelkov (0-shirt, R3 Coat, ReAct Mid-layer, Fashion Fascia, Reborn-Reworn Jacket, DeNature Jeans) in 3 tehnologije recikliranja tekstilnih vlaken:

  • regeneracija celuloze za izdelavo IONCELL F (CL) vlaken; ta tehnologija omogoča kemično recikliranje brez škodljivih kemikalij,
  • De-Re polimerizacija poliestra za izdelavo recikliranih (r-PET) vlaken,
  • Talilni process mešanja za dosego (mix –PET) Poliesternih paletov.

Projekt je trajal 3 leta in pol  in uspelo nam je razviti visoko kvalitetne reciklirane izdelke iz tekstilnih odpadkov z namenom, da pokažemo podjetjem, različnim industrijskim družbam (modna & avtomobilska industrija)  in končnim potrošnikom ideje za nove reciklirane produkte.

ČLAN

  • Tekstina, d. o. o.
  • Tovarniška 15, 5270 Ajdovščina
  • +386 (0) 5 369 20 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine