PREDSTAVITEV PROJEKTA

Uporaba FDCA za sintezo bioosnovane smole za premaze za navito pločevino

FDCA je bila v študiji, ki jo je leta 2004 izvedel ameriški Nacionalni laboratorij za obnovljivo energijo, opredeljena kot ključna kemikalija za prihodnji razvoj biogospodarstva. FDCA se lahko uporablja za sintezo poliestrov, poliamidov, poliuretanov in epoksidnih smol.

Sodobna družba temelji na uporabi polimernih materialov, kateri izvirajo skoraj izključno iz fosilnih virih, zato je potreben bolj trajnostni model razvoja. Biomasa, zlasti pa kmetijski odpadki in gozdni ostanki, predstavlja odlično izhodiščno surovino za proizvodnjo kemikalij in izdelkov z dodano vrednostjo

Helios TBLUS d. o. o. je vključen v COST akcijo CA18220 z naslovom “Evropska mreža kemikalij in materialov na osnovi furanov za trajnostni razvoj (FUR4Sustain)”. Glavni namen in cilj akcije je spodbuditi sinergijski pristop za celotno vrednostno verigo 2,5-furandikarboksilne kisline (FDCA) in njenih derivatov, da bi spodbudili inovacije na področju raziskav in razvoja ter premagali znanstvene, tehnološke in industrijske omejitve, ki ovirajo široko uporabo produktov osnovanih na podlagi FDCA.

Eden izmed ciljev je opredeliti najbolj obetavna področja uporabe za novo sintetizirane kemikalije in materiale na podlagi doseženih in zahtevanih lastnosti izdelkov, tehnoloških zahtev za povečanje obsega postopkov in proizvodnje ter njihovih okoljskih, zdravstvenih in varnostnih vprašanj z vidika življenjskega cikla ter spodbujati “holistično vizijo”, v kateri se skupaj obravnavajo sintetične poti FDCA, razvoj polimerov in polimernih materialov, karakterizacija ter ključni tehnični, gospodarski, okoljski in socialni dejavniki, da bi podprli in določili rešitve za uspešno uvedbo na trg.

Cilj projekta je uporabiti FDCA kot nadomestek za tereftalno kislino, sicer pridobljeno iz fosilnih virov, v eni izmed naših standardnih formulacij ob čemer bi bile lastnosti takšne bioosnovane smole in premazov primerljive z lastnostmi sintetične smole in premazov.

ČLAN

  • HELIOS TBLUS, d. o. o.
  • Količevo 65, SI-1230 Domžale
  • +386 (0)1 7224 000