PREDSTAVITEV PROJEKTA

HMRecycling Sistem – Industrijska odpadna voda kot vir kovin in vode za ponovno uporabo

Projekt HMRecycle je usmerjen razvoj novega sistema recikliranja težkih kovin (HM) za čiščenje odpadne vode ali natančneje, nov membranski biološki reaktor (MBR) z inovativno kartušo, ki bo vsebovala funkcionalizirane (nano)materiale (FNM) kot adsorbent za težke kovine – ti. »HMRecycling MBR sistem«.

Funkcionalizirani (nano)materiali so sposobni specifično in selektivno odstraniti težke kovine (npr. Pb, Cr, Cu, Cd, Fe, Co, Zn, Ni,…in Hg) iz komunalnih/industrijskih odpadnih voda. Adsorbent/F-MN-je je mogoče pozneje ponovno uporabiti, težke kovine pa reciklirati.

Projekt HMRecycle z optimizacijo funkcionaliziranih (nano)materialov (FNM) in inovativnim HMRecycling MBR sistemom prispeva k čiščenju komunalne in tudi industrijske odpadne vode, kjer obstoječe čistilne naprave MBR niso učinkovite, očiščena voda pa se bo lahko ponovno uporabila.

Prispeva tudi k tehnološkemu razvoju na področju čiščenja odpadnih voda, ki je intenzivno usmerjen v razvoj novih pristopov in rešitev, ki bi omogočile znižanje stroškov in hitrejši preboj uporabe MBR-ja za čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih vodah.

HMRecycling MBR sistem predstavlja popolno tržno novost, in bo imel širšo uporabnost v primerjavi s klasičnim MBR-jem. Z njim uvajamo nov tehnološki pristop k recikliranju težkih kovin iz odpadnih voda, s čemer zmanjša se negativni vpliv HM na okolje in biološko razgradnjo v procesu sekundarne obdelave vode ter zmanjšanje obratovalnih stroškov.

Omogočal bo enostavnejšo rešitev za čiščenje industrijskih odpadnih voda in ponovno uporabo prečiščene vode v industrijskih obratih; za zalivanje travnikov; možnost regeneracije rabljenih FNM in njihove ponovne uporabe ter recikliranje sekundarnih surovin iz takšnih odpadnih voda.

Projekt HMRecycle (E!113543) se izvaja v okviru skupnega programa Eurostars-2 s sofinanciranjem iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje H2020. Nacionalni sofinancer je MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Hrvaška agencija za MSP, inovacije in investicije (HAMAG BICRO).

Funkcionalizirani (nano)materiali so sposobni specifično in selektivno odstraniti težke kovine (npr. Pb, Cr, Cu, Cd, Fe, Co, Zn, Ni,…in Hg) iz komunalnih/industrijskih odpadnih voda. Adsorbent/F-MN-je je mogoče pozneje ponovno uporabiti, težke kovine pa reciklirati.

Projekt HMRecycle z optimizacijo funkcionaliziranih (nano)materialov (FNM) in inovativnim HMRecycling MBR sistemom prispeva k čiščenju komunalne in tudi industrijske odpadne vode, kjer obstoječe čistilne naprave MBR niso učinkovite, očiščena voda pa se bo lahko ponovno uporabila.

Prispeva tudi k tehnološkemu razvoju na področju čiščenja odpadnih voda, ki je intenzivno usmerjen v razvoj novih pristopov in rešitev, ki bi omogočile znižanje stroškov in hitrejši preboj uporabe MBR-ja za čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih vodah.

HMRecycling MBR sistem predstavlja popolno tržno novost, in bo imel širšo uporabnost v primerjavi s klasičnim MBR-jem. Z njim uvajamo nov tehnološki pristop k recikliranju težkih kovin iz odpadnih voda, s čemer zmanjša se negativni vpliv HM na okolje in biološko razgradnjo v procesu sekundarne obdelave vode ter zmanjšanje obratovalnih stroškov.

Omogočal bo enostavnejšo rešitev za čiščenje industrijskih odpadnih voda in ponovno uporabo prečiščene vode v industrijskih obratih; za zalivanje travnikov; možnost regeneracije rabljenih FNM in njihove ponovne uporabe ter recikliranje sekundarnih surovin iz takšnih odpadnih voda.

Projekt HMRecycle (E!113543) se izvaja v okviru skupnega programa Eurostars-2 s sofinanciranjem iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje H2020. Nacionalni sofinancer je MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Hrvaška agencija za MSP, inovacije in investicije (HAMAG BICRO).

ČLAN

  • IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
  • Beloruska ulica 7, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 333 56 62, +386 (0)2 333 56 64