Predstavitev člana

Acies Bio, d. o. o.

Acies Bio je vodilno evropsko podjetje za razvoj celovitih mikrobnih tehnologij. V sklopu svojih razvojnih dejavnosti razvijamo nove trajnostne tehnologije, temelječe na principih krožnega gospodarstva za različne industrijske panoge (prehrambna industrija, kmetijstvo in proizvodnja industrijskih kemikalij). Z uporabo edinstvene
mikrobne platforme Acies Bio SmartRoute smo z industrijskimi partnerji po vsem svetu uspešno razvili in razširili številne inovativne izdelke in tehnologije za proizvodnjo novih produktov s pomočjo fermentacije.

Kontaktni podatki

Acies Bio, d. o. o.
Tehnološki park 21, SI-1000 Ljubljana

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Whey2Value – Tehnologija za proizvodnjo vitamina B12 iz sirotke

Acies Bio je razvil inovativno tehnologijo za pridobivanje celične biomase z visoko vsebnostjo vitamina B12, ki kot surovino uporablja odpadno sirotko. Proces smo demonstrirali v pilotnem merilu 10 m3. Tehnologija je bila osnova za ustanovitev skupnega podjetja s tujim partnerjem, v okviru katerega trenutno poteka načrtovanje proizvodnega obrata. Z vitaminom B12 obogatena biomasa je neposredno uporabna kot sestavina krmnih mešanic v živinoreji.

Preberite več o projektu

Proizvodnja trajnostnih spojin iz odpadnega CO₂

Acies Bio s platformo OCB stremi k proizvodnji trajnostnih biokemikalij in materialov iz odpadnega CO₂.
Trenutno se velika večina kemikalij in materialov proizvede iz nafte, kar povzroča visoke izpuste CO₂. Tisti del kemikalij, ki ni narejen iz nafte, pa izhaja iz fermentacije sladkorjev (na primer iz sladkorne pese), ki se primarno uporabljajo kot hrana ali krma. Uporaba hrane za proizvodnjo materialov in kemikalij je moralno sporna in nesmiselna. Platforma OCB omogoča proizvodnjo spojin brez surovin rastlinskega izvora, kar zagotavlja varnost prehrambne verige.