Predstavitev člana

Culmium, d.o.o.

Strokovnjakom iz industrije ali akademskih inštitucij nudimo projektno podporo in izobraževanja s področja naprednih tehnik obdelave podatkov. Ta znanja jim koristijo za namen učinkovitega in hitrega razvoja novih produktov ali optimizacijo proizvodnih procesov.

Področja dela:
• Izobraževanja
• Projektna podpora
• Napredna obdelava podatkov
• Statistična kontrola procesov
• Analiza merilnih sistemov
• Zasnova eksperimentov (DOE)
• Napovedno modeliranje
• Tehnološka procesna optimizacija
• Podpora pri razvoju izdelkov

 

 

Kontaktni podatki

Culmium, d.o.o.
Ljubljanska cesta 24g, 4000 Kranj

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Razvoj matematičnih modelov za bolj trajnostne procese v industriji

V sklopu projekta SEKUMAT smo razvili matematične modele za napovedovanje ciljne kvalitete na podlagi vhodnih procesnih parametrov. Postopek razvoja matematičnega modela temelji na pristopu DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), ki se uporablja za izboljšanje, optimizacijo in stabilizacijo procesov na podlagi podatkov. Gre za enega od glavnih orodij po metodologiji Six Sigma.

Več o projektu.