Predstavitev člana

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so. p

Delujemo na področju promocije znanosti, s poudarkom na naravoslovnih vedah, sodobnih tehnologijah ter aktivnostih razvojne, raziskovalne in inovativne dejavnosti. Povezujemo študente z gospodarstveniki ter jim omogočamo boljše prepoznavanje potreb po zaposlitvah. Vključeni smo v mednarodne projekte.

Naša dejavnost je inovativna oblika izobraževanja in predstavlja prvi dotik z znanostjo in zelenimi tehnologijami. Izvajamo poučne in zabavne rojstne dneve ter nudimo promocijski prostor za predstavitev tehnoloških novosti.

Znanje je največja in najdragocenejša naložba vsakega posameznika.

EKTC Maribor deluje kot projektna pisarna, v kateri izvajamo svetovanje in nudimo strokovno pomoč posameznikom in pravnim osebam (prednost imajo mladinske organizacije, nevladne in druge organizacije) pri pripravi in izdelavi projektne dokumentacije ter izvedbi za učinkovito upravljanje s projekti pri črpanju državnih in evropskih nepovratnih sredstev.

V ta namen izvajamo različne izobraževalne delavnice in operativne priprave projektov, ki obsegajo:

  • aktivnosti od ideje, problemske analize, priprave in izdelave projekta v predpisani projektni dokumentaciji,
  • tehnično projektno podporo: projektno vodenje (faze projekta), metodologije dela, informiranje in promocija projektov,
  • izdelava dokumentacije poročil projekta,
  • spremljanje in nadzorovanje projektov.

Kontaktni podatki

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so. p
Glavni trg 20, SI-2000 Maribor

FOKUSNO PODROČJE