Predstavitev člana

Georudeko d.o.o.

Podjetje Georudeko je MSP, katerega glavne dejavnosti obsegajo raziskovalna in rudarska dela na področju krožnega izkoriščanja naravnih virov, primarnih in sekundarnih surovin za industrijo jekla, barv in gradbeništva, geotehnični inženiring in prostorsko načrtovanje, upoštevajoč dodano vrednost naravne in preoblikovane danosti. Zaposleni v podjetju imajo dodatno pridobljene kompetence na področju koordiniranja podjetij za vzpostavitev podnebne nevtralnosti kot skrbništva varstva okolja. Podjetje nastopa v okviru projekta LiFE IP ReSTART kot odgovorni partner za vodenje delovnih sklopov na področju prenove linearnih modelov v krožno gospodarstvo, sanacijo degradiranih rudarskih prostorov, izobraževanja na področju inovativnega krožnega gospodarstva in inženiringa.

 

Kontaktni podatki

Georudeko d.o.o.
Anhovo 1, SI-5210 Deskle

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE