Predstavitev člana

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Gospodarske družbe Dolenjske in Bele krajine so prve izkoristile priložnost, ki jo je omogočil novi Zakon o gospodarskih zbornicah. Na ustanovni skupščini so 23. aprila 2007 potrdile ustanovitev prve pravno samostojne regijske zbornice v Sloveniji, Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) od 1. septembra 2007 tudi operativno deluje.

Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine sestavljajo naslednji organi:

  • skupščina,
  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • predsednik zbornice in
  • direktor.

 

Skupščino zbornice sestavljajo vsi člani zbornice. Članstvo v zbornici jim daje tudi pravico glasovanja. Upravni odbor zbornice je organ vodenja in upravljanja. Sestavljajo ga predsednik zbornice in 16 članov, ki so predstavniki najuglednejših dolenjskih in belokranjskih podjetij. Zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice spremlja tričlanski nadzorni odbor

Kontaktni podatki

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
Novi trg 11, SI-8000 Novo mesto

FOKUSNO PODROČJE