Predstavitev člana

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Gospodarske družbe Dolenjske in Bele krajine so prve izkoristile priložnost, ki jo je omogočil novi Zakon o gospodarskih zbornicah. GZDBK je bila tako aprila 2007 ustanovljena kot prva pravno samostojna regijska zbornica v Sloveniji. S pravno samostojnostjo nove zbornice smo omogočili večji poudarek na regionalno delovanje in s tem večjo podporo regijskemu gospodarstvu. V gospodarstvu že dolgo vemo, da lahko le z združenimi močmi vplivamo na spremembe v zakonodaji, na projekte, ki so pomembni za uspešnost delovanja, in na boljše gospodarske pogoje. Prav je, da se sliši glas gospodarstva pri umeščanju v prostor tretje razvojne osi, snovanju univerzitetnega središča in drugih projektih, ki bodo omogočili še uspešnejše poslovanje dolenjskega in belokranjskega gospodarstva v naslednjih desetletjih.

Kontaktni podatki

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
Novi trg 11, SI-8000 Novo mesto

FOKUSNO PODROČJE