Predstavitev člana

Institut Jožef Stefan

Institut Jožef Stefan je vodilni slovenski znanstveno-raziskovalni inštitut, ki pokriva širok spekter temeljnih in aplikativnih raziskav. Približno 1100 zaposlenih je strokovnjakov za naravoslovne in tehniške veder ter vede o življenju.

Poslanstvo instituta je ustvarjanje, širjenje in prenos znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju.

Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.

Kontaktni podatki

Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE