Predstavitev člana

IRSPIN

IRSPIN – Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije so ustanovila tekstilna podjetja s ciljem povezovanja podjetij na področjih razvoja izdelkov in tehnologij, izobraževanja, izmenjave in prenosa znanja iz izobraževalnih in razvojnih inštitucij v podjetja in med podjetji.

Povezujemo znanje in gospodarstvo.

IRSPIN združuje podjejta s področja proizvodnje prej, pletiv, tkanin, tekstilnega barvanja in oplemenitenja ter tudi dve inštituciji znanja – visokošolska oddelka za tekstilstvo in oblikovanje z Univerze v Mariboru in v Ljubljani. Vsem podjetjem, povezanim v IRSPIN, je skupen poudarek na razvojni dejavnosti, katere cilj ni le zagotavljati gospodarsko rast, pač pa tudi razvoj izdelkov, ki omogočajo zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

ČLANI IRSPIN-a:

  • Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  • Predilnica Litija, d.o.o.
  • Beti tekstilna industrija, d.o.o.
  • Odeja, d.o.o.
  • Inplet pletiva, d.o.o.
  • Tekstina, d.o.o.
  • Lokateks, Škofja Loka, d.o.o.
  • Tosama, d.o.o.
  • Zvezda SPT, d.o.o.

Kontaktni podatki

IRSPIN – Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije
Kidričeva 1, SI-1270 Litija

FOKUSNO PODROČJE