Predstavitev člana

LEK, d. d.

Lek že več kot 75 let soustvarja razvojne tokove v svetovni farmacevtski industriji in neprekinjeno raste. S svojimi izkušnjami, znanjem in dosežki pri razvoju in proizvodnji kakovostnih farmacevtskih izdelkov predstavlja pomemben del globalnega farmacevtskega podjetja Novartis. Smo slovenska, evropska in svetovna farmacevtska družba, blizu ljudem in usmerjena v prihodnost.

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer poleg Leka delujeta tudi Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe.

Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih proizvodnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Številni inovativni razvojni projekti so plod lastnega znanja in izkušenj.

Naša razvojna dejavnost poteka v treh razvojnih centrih:

  • v globalnem razvojnem centru za izdelke in tehnologije,
  • v globalnem razvojnem centru za učinkovine in zdravila ter
  • v globalnem razvojnem centru za podobna biološka zdravila.

S kompetentnostjo in z znanjem svojih zaposlenih smo se umestili med najpomembnejše Sandozove globalne proizvodne centre za učinkovine in zdravila. Novartis kljub zaostrenim poslovnim razmeram nadaljuje vlaganja v Sloveniji. Skupno je v 13 letih v Sloveniji vložil že več kot 1,7 milijarde evrov; več kot polovica teh sredstev je namenjena razvoju, druga polovica posodobitvi in razširitvi proizvodnih zmogljivosti.

Ponosni smo, da smo vodilna Sandozova družba za uvajanje novih izdelkov na svetovne trge.

Naši uspehi temeljijo na znanju. Zato veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski razvojno-raziskovalni prostor. Sodelujemo s slovenskimi univerzami in centri odličnosti. Uspešno povezujemo gospodarstvo in znanost.

Kakovost živimo na vsakem koraku. Speta je z našim vsakodnevnim delom, zaupanjem in spoštovanjem zaposlenih, bolnikov in poslovnih partnerjev. Vrsto let jo potrjujejo uspešne presoje regulatornih organov iz držav po vsem svetu.

Visoke standarde kakovosti uresničujemo v vseh delovnih procesih, v razvoju in proizvodnji zdravil ter pri oskrbi trgov. Naši vrhunsko usposobljeni in izkušeni strokovnjaki imajo pri tem ključno vlogo.

Odgovorni smo do družbe. Verjamemo, da sta poslovna uspešnost in družbena odgovornost neločljivo povezani.

  • Prizadevamo si povečati dostop do zdravstvenih storitev in zdravil ter ozaveščati o pomenu zdravja.
  • Smo odgovoren in etičen delodajalec, ki skrbi za dobro širše skupnosti.
  • Delujemo preventivno in stremimo k učinkoviti rabi naravnih virov ter zmanjševanju našega vpliva na okolje.
  • Ravnamo v skladu z najvišjimi standardi etičnega poslovanja.

Kot del skupine Sandoz želimo voditi generično farmacevtsko industrijo in pri tem postavljati nova merila kakovosti. Naša inovativnost sega od novih dostavnih sistemov za zdravila do izredno kompleksnih podobnih bioloških zdravil.

V zdravilih, ki jih izdelujemo, smo združili desetletja izkušenj in strokovnega znanja. Naša vlaganja v razvoj so obsežna in podrejena strogim mednarodnim standardom kakovosti.

Kontaktni podatki

LEK, d. d.
Verovškova 57, 1526 Ljubljana

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE