Predstavitev člana

Panvita Ekoteh, d. o. o.

Panvita Ekoteh je ena od družb Skupine Panvita. Družba je bila ustanovljena leta 2004. Njen namen je upravljanje bioplinarn in skrb za okoljske procese v skupini Panvita. Danes družba Panvita Ekoteh upravlja tri bioplinarne, in sicer bioplinarne Nemščak, Motvarjevci in Jezera. Proizvedena električna energija se prodaja na trgu, toplotna energija pa se uporablja za ogrevanje prašičje farme v Nemščaku, piščančje farme v Motvarjevcih in za ogrevanje naselja Jezera ter Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Panvita Ekoteh je ena od družb Skupine Panvita. Družba je bila ustanovljena leta 2004. Njen namen je upravljanje bioplinarn in skrb za okoljske procese v skupini Panvita. Danes družba Panvita Ekoteh upravlja tri bioplinarne, in sicer bioplinarne Nemščak, Motvarjevci in Jezera.

V letu 2018 je bilo proizvedeno 27.091,6 MWh električne energije, ki se prodaja na trgu, in 5839,6 MWh toplotne energije. Toplotna energija se uporablja za ogrevanje prašičje farme v Nemščaku, piščančje farme v Motvarjevcih in za ogrevanje naselja Jezera ter Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Digestat (suhi in tekoči) se kot produkt uporablja za gnojenje njiv Panvite Kmetijstva, s tem se je tudi zmanjšala poraba mineralnih gnojil za 300 t/leto.

Skupna instalirana moč naprav je 3337 kW/h električne energije, in sicer:
• Bioplinarna Nemščak: 1486 kW/h električne moči
– proizvedena električna energija v letu 2018: 12.163.190 kW,
• Bioplinarna Jezera: 999 kW/h električne moči
– proizvedena električna energija v letu 2018: 8.301.825 kW,
• Bioplinarna Motvarjevci: 851 kW/h električne moči
– proizvedena električna energija v letu 2018: 6.626.592 kW.

V letu 2018 so se uporabljali naslednji substrati za proizvodnjo energije:
• Bioplinarna Nemščak:
– gnojevka s prašičje farme: 18.942 m3/a (51,9 m3/dan),
– ŽSP (živalski stranski proizvodi): 5.369,786 t/a (14 t/dan),
– biorazgradljivi kuhinjski odpadki: 19.472,526 t/a (53,35 t/dan),
– koruzna silaža: 5157 t/a (14 t/dan).

• Bioplinarna Jezera:
– gnojevka s prašičje farme: 21.480 m3/a (58,8 m3/dan),
– koruzna silaža: 18.475,735 t/a (50,6 t/dan).

• Bioplinarna Motvarjevci:
– gnojevka s prašičje farme in piščančji gnoj: 7389 m3/a (20,2 m3/dan),
– koruzna silaža: 13.995,1 t/a (38,3 t/dan).

Kontaktni podatki

Panvita Ekoteh, d. o. o.
Lendavska 5, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE