Predstavitev člana

Predilnica Litija, d. o. o.

Predilnica Litija je vodilni evropski proizvajalec visokozmogljivih prej in sukancev. Usmerjenost v krožno gospodarstvo prepoznavamo kot del svojega koncepta trajnostnega razvoja. Novosti s področja vlaken in tehnologije z lastno inovativnostjo vgrajujemo v preje in iščemo nova področja uporabe s ciljem zagotavljati gospodarsko rast ob zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

Kontaktni podatki

Predilnica Litija, d. o. o.
Kidričeva 1, SI-1270 Litija

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov (NMP)

Predilnica Litija je partner v konzorciju, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir. Projekt bo prispeval k vzpostavljanju novih verig vrednosti za kaskadno in trajnostno rabo obnovljivih surovinskih virov.

Preberite več o projektu