Predstavitev člana

Predilnica Litija, d. o. o.

Predilnica Litija je eden vodilnih evropskih proizvajalcev visokozmogljivih prej in sukancev iz specialnih mešanic naravnih in umetnih vlaken za tehnični in hišni tekstil z različnimi stopnjami ognjevarnosti, odpornosti na obrabo, povečanega PREDILNICA LITIJA udobja ali drugimi funkcionalnimi lastnostmi. Novosti s področja vlaken in tehnologije z lastno inovativnostjo vgrajujemo v svoje preje s ciljem zagotavljati gospodarsko rast ob zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

Predilnica Litija je vodilni evropski proizvajalec visokozmogljivih prej in sukancev. Usmerjenost v krožno gospodarstvo prepoznavamo kot del svojega koncepta trajnostnega razvoja. Novosti s področja vlaken in tehnologije z lastno inovativnostjo vgrajujemo v preje in iščemo nova področja uporabe s ciljem zagotavljati gospodarsko rast ob zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

Kontaktni podatki

Predilnica Litija, d. o. o.
Kidričeva 1, SI-1270 Litija

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov (NMP)

Predilnica Litija je partner v konzorciju, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir. Projekt bo prispeval k vzpostavljanju novih verig vrednosti za kaskadno in trajnostno rabo obnovljivih surovinskih virov.

Preberite več o projektu

Lastna sončna elektrarna

Predilnica Litija je uspešno izvedla projekt izgradnje lastnega sončne elektrarne. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Kohezijski sklad Evropske unije v skladu pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije.

 

 

RAZVOJ TEHNIČNIH TEKSTILIJ IZ RECIKLIRANIH VLAKEN

Projekt Razvoj tehničnih tekstilj iz recikliranih vlaken izvajajo v sodelovanju s podjetjem Tekstina. Cilj projekta je razširitev trajnostnih praks na področju tehničnih tekstilij, pri čemer ima Predilnica Litija nalogo razvijati mešanice recikliranih in bioosnovanih vlaken za izdelavo zaščitnih oblačil. V okviru projekta razvite tekstilije ne bodo potrebovale dodatnih procesov plemenitenja in barvanja. Projekt bo tako preko zmanjšanja količine procesnih odpadkov ter zmanjšane porabe vode in barvil pri izdelavi tkanin zmanjšal ogljične odtise obeh podjetij in pozitivno vplival na ohranjanje naravnih virov. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (RRI-NOO-36119725-94 reciklirana vlakna).

Projekt sofinancira Evropska unija iz sklada Next Generation EU in je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost v okviru evropskih sredstev.

POVEČANJE PREDILNIH KAPACITET

V letu 2023 so pričeli z izvajanjem projekta Povečanje predilnih kapacitet, ki bo po treh letih izvajanja podjetju omogočil prehod s 4- na 3-izmensko delo v proizvodnji, s čimer bo delovni čas bolj prijazen do zaposlenih, ob ohranitvi količinskega obsega proizvedenih prej za zagotavljanje potreb kupcev in ohranitvi delovnih mest. Naložba bo imela pozitivne vplive na poslovanje podjetja tudi z vidikov trajnostnega ravnanja, digitalizacije in robotizacije. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO).

Projekt sofinancira Evropska unija iz sklada Next Generation EU in je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost v okviru evropskih sredstev.