Predstavitev člana

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti in umetnosti. Na teh področjih skrbimo za utrjevanje nacionalne samobitnosti, posebej z razvojem slovenske strokovne terminologije.

Na osnovi lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražujemo kritično misleče vrhunske znanstvenike, umetnike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja, ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. Posebno skrb namenjamo razvoju talentov.

V aktivnostih SRIP – Krožno gospodarstvo v okviru Univerze v Ljubljani sodelujeta naši članici Fakulteta za strojništvo in Biotehniška fakulteta.

Kontaktni podatki

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE